Til toppen

FIBERPANEL OG RACK


ODF-SYSTEMER

Økte krav til pakketetthet og rask og sikker montering, krever gode ODF-løsninger. Vi leverer komplette systemer for terminering av fiber samt beskyttelse og administrasjon av kabel og optiske snorer.

Vi har blant annet utviklet MPO-produkter for LAN basert på singelmodus, OM3 og OM4 multimodus kvalitet.

I våre fabrikker utfører vi preterminering og montering. Alle fiberpaneler testes i henhold til gjeldende standarder før de sendes ut.

Med Foss ODF-systemer får du:
- Kvalitetsløsninger for innfesting, fremføring og lagring av overlengde av innkommende kabel.

- Effektivt system for terminering, beskyttelse og administrasjon av fiber og optiske kontakter.

Eksempel på ODF:

  • 1.5U ramme med moduler
  • lagringsenhet
  • kabelrenne


STATIV / RACK

Dette multifunksjonelle stativet består av en lett aluminium ramme med en rekke tilbehør for terminering av optiske fibre. Foss systemet er rimelig, med lav til ingen vedlikeholdskostnad.

Stativet håndterer også lagring og organisering av overlengde på fibersnorer i en eller flere vertikalføringer. Systemet består av veggfestet stativ eller frittstående rack samt føringsbøyler og annet tilleggsutstyr.


TILBEHØR TIL ODF OG STATIV

Et rikt utvalg av tilbehør gjør installasjon og drift av systemet raskere og sikrere.


Lagringsenhet
Monteres under panelene, for lagring av overskytende lengder av snorer.


Kabelrenner
Benyttes sammen med panelet  for å føre snorer til siden av skapet.


Skjøtemodul
Flytter skjøtingen av optiske fibre fra den tradisjonelle skjøteboksen til ODF-stativet.


Deksel
For å beskytte kontakter og snorer mot tilfeldige berøring, leveres i bronsefarget plexiglass.

Separat bakstykke til 1.5U panel
Til terminering av mange småkabler, bakstykke til 1.5U panel gjør det enkelt å trekke inntil 24 småkabler fra serverrom/etasjefordeler fram til kontorer.


Merkeplater til ODF
Merkeplater som festes til 0.5U eller 1U kabelrenne. Merkingen foretas normalt på baksiden. Platen benyttes også som beskyttelsesdeksel.