Skip to main content
Til toppen

HVA ER FORSKJELLEN PÅ SINGELMODUS OG MULTIMODUS?

Det er to hovedtyper fiber for telekommunikasjon, multimodus og singelmodus. Hva er forskjellene på disse og når skal du bruke singelmodus eller multimodus?

Oppbyggingen til en fiberkabel er den samme for både singel- og multimodus. Fiberen består av 2 deler, en kjerne og en kappe, som begge er av glass. De 2 delene er tilsatt stoffer som gjøre at de får noe forskjellige egenskaper (brytningsindeks). Dette gjør at lyset holder seg inne i fiberen, så sant denne ikke bøyes for skarpt. Et primærbelegg av plast legges på fiberen for beskyttelse.

Multimodus fiber har enten en kjernediameter på 62,5 mikrometer (µm) eller 50 mikrometer. Singelmodus har en kjernediameter på 9 mikrometer. 

MULTIMODUS

Lyset i en multimodusfiber består av flere forskjellige lysstråler, eller modi, derav navnet multimodus. Ulempen med dette er at avstanden de forskjellige strålene beveger seg blir ulik. Signalene overføres i kablene som pulser og når disse har blitt sendt et stykke kommer de ikke frem samtidig og pulsene blir uleselige. Derfor har multimodus klare begrensninger når det gjelder overføringsavstand, særlig ved høye datahastigheter.

Til tross for dette brukes multimodus fortsatt en del i for eksempel kontorbygg eller datasentre hvor signalene ikke skal sendes så langt. En annen fordel er at transceiverne (optiske moduler) bruker mindre strøm og utvikler mindre varme, som igjen påvirker behovet for kjøling. Et annet godt argument kan være at man allerede har et multimodusnett og ønsker å utvide dette.

 

SINGELMODUS

I en singelmodusfiber er kjern så liten at det kun er en lysstråle som overføres. Dette gjør at begrensningene man har i en multimodus fiber ikke gjør seg gjeldende og signaler kan overføres over veldig lange avstander. I tillegg er det mulig å sende lys parallelt med forskjellig bølgelengde, slik at man får flere separate kanaler i den samme fiberen.

Singelmodus brukes i alle sammenhenger hvor det signalene skal sendes langt. I tillegg brukes det mer og mer der multimodus tradisjonelt ble brukt, slik som innendørs kabling. Singelmodus er også foretrukket ved høye datahastigheter (10 Gbit/s og oppover)

Overføringsavstand MM, OM2: 1 Gbit/s = 550 meter, 10 Gbit/s = 300 meter

Overføringsavstand SM, OS2: 1 Gbit/s = over 160 km, 10 Gbit/s = over 80 km

Merk at dette er overføringsavstand uten forsterking av signalene underveis.


Lenker
Min side