Skip to main content
Til toppen

KABEL FAN-OUT INDUSTRI

Kabel i henhold til NEK 606 for bruk offshore og på skip. Leveres i både singel- og multimodus med de fleste kontakttyper. Vi leverer ferdig terminert 2, 4, 8, 12 eller 24 fiber kabel.

Enkelte kabeltyper har lang leveringstid og minimumskvantum. Kontakt oss for leveringstid på kabelen du ønsker.

I enden av kabelen er det montert en manifold som forgrener fibrene på en kontrollert måte (Fan-Out). Hver fiber beskyttes individuelt med en 3.0 mm strømpe. Fri fiberlengde vil være som illustrert under. For kabel med mer enn 2 fiber vil lengden på de 2 eller 4 neste øke med 5 cm (+0/-5 cm) for hver 2. eller 4. fiber som vist.

Kabel i henhold til NEK 606 for bruk offshore og på skip. Leveres i både singel- og multimodus med de fleste kontakttyper. Vi leverer ferdig terminert 2, 4, 8, 12 eller 24 fiber kabel.

Enkelte kabeltyper har lang leveringstid og minimumskvantum. Kontakt oss for leveringstid på kabelen du ønsker.

I enden av kabelen er det montert en manifold som forgrener fibrene på en kontrollert måte (Fan-Out). Hver fiber beskyttes individuelt med en 3.0 mm strømpe. Fri fiberlengde vil være som illustrert under. For kabel med mer enn 2 fiber vil lengden på de 2 eller 4 neste øke med 5 cm (+0/-5 cm) for hver 2. eller 4. fiber som vist.

Som opsjon kan enden med kontakter beskyttes med et fleksibelt rør. Dette finnes i 2 varianter:

Beskyttelse kabelende (med eller uten trekkestrømpe): Denne består av et enkelt fleksibelt rør som er ment som transportsikring/ trekkebeskyttelse før/under installasjon og som så fjernes helt etter bruk. Utenpå dette røret kan det monteres en trekkestrømpe til forankring av trekkfjær hvis kabelen skal trekkes gjennom rør.

Beskyttelse kabelende, avtagbar: Her kan beskyttelsen tas av og settes på igjen, den egner seg derfor der kabelen skal flyttes flere ganger. Ulempen kan være at festet til beskyttelsen ikke kan fjernes fra kabelen.

Som opsjon kan enden med kontakter beskyttes med et fleksibelt rør. Dette finnes i 2 varianter:

Denne består av et enkelt fleksibelt rør som er ment som transportsikring/ trekkebeskyttelse før/under installasjon og som så fjernes helt etter bruk. Utenpå dette røret kan det monteres en trekkestrømpe til forankring av trekkfjær hvis kabelen skal trekkes gjennom rør.

Her kan beskyttelsen tas av og settes på igjen, den egner seg derfor der kabelen skal flyttes flere ganger. Ulempen kan være at festet til beskyttelsen ikke kan fjernes fra kabelen.

Visning
Sorter
4-fiber AICI, 50/OM2, LC-LC

Preterminert kabel for industri, skip og offshore. NEK 606:2016:F104.

4-fiber AICI, 50/OM2, SC-SC

Preterminert kabel for industri, skip og offshore. NEK 606:2016:F104.

4-fiber AICI, 50/OM2, ST-ST

Preterminert kabel for industri, skip og offshore. NEK 606:2016:F104.

4-fiber AICI, 62.5/OM1, LC-LC

Preterminert kabel for industri, skip og offshore. NEK 606:2016:F104.

4-fiber AICI, 62.5/OM1, SC-SC

Preterminert kabel for industri, skip og offshore. NEK 606:2016:F104.

4-fiber AICI, 62.5/OM1, ST-ST

Preterminert kabel for industri, skip og offshore. NEK 606:2016:F104.

Lenker
Min side