Skip to main content
Til toppen

SPLITTERE

En passiv splitter fordeler det optiske signalet ut på flere fiber. Signalet kan sendes begge veier gjennom splitteren (typisk for PON) og kan dermed også brukes til å kombinere signal inn på en fiber.

Vi leverer splittere til mange forskjellige formål. I tillegg til uterminert splittere, finner du ferdige løsninger montert i panel og modulære bokser. Til FOSC og FIST serien leverer vi også splittere ferdig montert i kassetter.

Vi leverer to ulike type splittere, FBT og PLC

FBT splittere, Fused Biconical Taper:
Vi leverer kun 1:2 splittere med denne teknologien, men da med mulighet for andre splitt en 50:50 (eks. 10:90, 30:70, etc. ). FBT splittere har innskuddstap definert rundt de relevante bølgelengdene 1310, 1490 og 1550nm.

PLC splittere, Planar Lightwave Circuit:
Vi leverer splittere med splitt fra 1:2 til 1:64 med denne teknologien. PLC splittere har jevnt innskuddstap over hele det relevante bølgelengdeområdet (1250-1650nm)

En passiv splitter fordeler det optiske signalet ut på flere fiber. Signalet kan sendes begge veier gjennom splitteren (typisk for PON) og kan dermed også brukes til å kombinere signal inn på en fiber.

Vi leverer splittere til mange forskjellige formål. I tillegg til uterminert splittere, finner du ferdige løsninger montert i panel og modulære bokser. Til FOSC og FIST serien leverer vi også splittere ferdig montert i kassetter.

Vi leverer to ulike type splittere, FBT og PLC

FBT splittere, Fused Biconical Taper:
Vi leverer kun 1:2 splittere med denne teknologien, men da med mulighet for andre splitt en 50:50 (eks. 10:90, 30:70, etc. ). FBT splittere har innskuddstap definert rundt de relevante bølgelengdene 1310, 1490 og 1550nm.

PLC splittere, Planar Lightwave Circuit:
Vi leverer splittere med splitt fra 1:2 til 1:64 med denne teknologien. PLC splittere har jevnt innskuddstap over hele det relevante bølgelengdeområdet (1250-1650nm)

Lenker
Min side