Til toppen

SPLITTERE

En passiv splitter fordeler det optiske signalet ut på flere fiber. Signalet kan sendes begge veier gjennom splitteren (typisk for PON) og kan dermed også brukes til å kombinere signal inn på en fiber.

Vi leverer splittere til mange forskjellige formål. I tillegg til uterminert splittere, finner du ferdige løsninger montert i panel og modulære bokser. Til FOSC og FIST serien leverer vi også splittere ferdig montert i kassetter.

Vi leverer to ulike type splittere, FBT og PLC

Vi leverer kun 1:2 splittere med denne teknologien, men da med mulighet for andre splitt en 50:50 (eks. 10:90, 30:70, etc. ). FBT splittere har innskuddstap definert rundt de relevante bølgelengdene 1310, 1490 og 1550nm.

Vi leverer splittere med splitt fra 1:2 til 1:64 med denne teknologien. PLC splittere har jevnt innskuddstap over hele det relevante bølgelengdeområdet (1250-1650nm)