Skip to main content
Til toppen

FIBERKURS

Foss tilbyr kurs innen fiberoptikk og fiberoptiske målinger. Enkelte av kursene kan ved mer enn 3 deltagere tilpasses kundens ønsker og behov.

Fiberoptikk

Fiberoptiske målinger

Fiberteori

Skjøting av OPGW

Kurset går over to dager, og passer hovedsakelig for de som jobber med installasjon, service, vedlikehold eller inspeksjon.

Praktisk kurs som gjør deg i stand til å foreta målinger på fiberkabel, og tolke resultatet. God kjennskap til fiberoptikk forutsettes.

Målsetningen med kurset er at kandidaten skal forstå hvordan fiberoptikk fungerer og de muligheter og begrensninger som ligger i teknologien. 

Dette kurset tar for seg skjøting av OPGW mot OPGW eller OPGW mot kanalkabel i Tyko-flex skjøtebokser.
Kurset tilfredsstiller Statnett sine krav til opplæring. 

Sertifiseringsprogram
innen Robust fiber-konseptet


Robust Fiber er utviklet av Fiberforening.no i tett dialog med bransjen for å sikre enhetlig utbygging av fiberinfrastruktur.

Foss tilbyr kurs og sertifisering som Fibermontør, Fibertekniker, Prosjektledelse fiber og Befaringsinspektør.

 

Artikler om fiberoptikk

Hva er forskjellen på dB og dBm?

To begreper som ofte blandes sammen innen fiberoptikken er dB og dBm. Begge deler beskriver effekt, men det er en vesentlig forskjell på dem.

Hvordan måle fiber

Med effektmåling kan man måle en dBm verdi (absolutt verdi) på eksisterende signal i fiberen. Dette kan gjøres rett ut av kilden, for å verifisere utgangseffekt, eller over tilkoblet fiberstrekk for å inkludere tapet derfra.

VALG AV KABELTYPE

Det finnes en rekke forskjellige kabeltyper på markedet, og det kan være en utfordring å finne den riktige. Men noen retningslinjer er det mulig å gi.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ SINGELMODUS OG MULTIMODUS?

Det er to hovedtyper fiber for telekommunikasjon, multimodus og singelmodus. Hva er forskjellene på disse og når skal du bruke singelmodus eller multimodus?

HVA ER BØLGELENGDEMULTIPLEKSING

Bølgelengdemultipleksing forkortes WDM etter engelsk Wavelength-division multiplexing og er en teknologi innen fiberoptisk kommunikasjon som sender flere signaler inn på en enkelt fiber. Vi deler WDM inn i tre hovedtyper, WDM, CWDM og DWDM som alle gjør at kapasiteten på fiberen øker.

Kontroll av optiske kontakters endeflate

Det er godt dokumentert at kvaliteten på optiske kontakter påvirker nettverkskvaliteten. Defekter og forurensning på endeflatene kan derfor være et stort problem.

Min side