Til toppen

KURS


Foss tilbyr kurs innen fiberoptikk og fiberoptiske målinger.

SERTIFISERINGSPROGRAM INNEN ROBUST FIBER-KONSEPTET

Robust Fiber er utviklet av Fiberforening.no i tett dialog med bransjen for å sikre enhetlig utbygging av fiberinfrastruktur. Foss tilbyr kurs og sertifisering som Fibermontør, Fibertekniker, Prosjektledelse fiber og Befaringsinspektør.


KURS I FIBEROPTIKK, TO DAGER

Kurset går over to dager, og passer hovedsakelig for de som jobber med installasjon, service, vedlikehold eller inspeksjon. Teoridelen tilsvarer Fiberteorikurset, mens en dag praksis kommer i tillegg. 

  • En dag teori
  • En dag praksis

KURS I FIBEROPTISKE MÅLINGER, EN DAG

Kurset skal gjøre kandidaten i stand til å foreta målinger på fiberkabel, samt å kunne tolke måleresultatene. Dette er av avgjørende betydning ved kontrollmålinger, feilsøking på fiber eller ved dokumentasjon av nye fiberinstallasjoner.


KURS I FIBERTEORI, EN DAG

Målsetningen med kurset er at kandidaten skal forstå hvordan fiberoptikk fungerer og de muligheter og begrensninger som ligger i teknologien. Her lærer man om de forskjellige typer fiberkabler, hvordan de er konstruert og hvilke egenskaper de har. Du får for eksempel en god innføring i de relevante internasjonale standarder som gjelder for fiber, en forklaring på viktige begreper, samt en forståelse av hva dempning er og hvorfor den oppstår.

 

Enkelte av kursene kan ved mer enn 3 deltagere tilpasses kundens ønsker og behov.