Skip to main content
Til toppen

Hva er forskjellen på dB og dBm?

To begreper som ofte blandes sammen innen fiberoptikken er dB og dBm. Begge deler beskriver effekt, men det er en vesentlig forskjell på dem.

Absolutt effekt (effekten ut fra senderen og effekten inn til mottakeren) angis i dBm.
Som vist i tabellen under kan dBm konverteres direkte til Watt, siden begge beskriver en bestemt verdi. En gitt effekt i dBm er effekten i forhold til et referansenivå på 1 mW (milliwatt = 1 tusendels Watt). Utgangseffekt og følsomhet til mottakeren i en SFP vil for eksempel beskrives med dBm.

Relativ effekt (tap i nettverket mellom sender og mottaker) angis i dB.
Dette er en beskrivelse av hvor mye et signal vil bli dempet gjennom en enhet eller over en gitt avstand. Tapet er uavhengig av de absolutte effektene som er involvert og sier bare noe om hvor mye effekten endrer seg. Når vi vet hvor mye et signal vil dempes i et gitt fibernett kan vi da finne optikk som er kraftig nok til å overføre signalet.

Effekt angis vanligvis i Watt [W], fordelen med å bruke enheten dBm er at det forenkler beregningene av effekter og tap i et samband.

Når både effekt og tap oppgis i dBm/dB er det bare nødvendig med enkel pluss- og minus-regning: Sender effekt (dBm) – Tap1 (dB) – Tap2 (dB) = mottatt effekt (dBm).

Merk at dB/dBm følger en logaritmisk skala i motsetning til Watt som følger en lineær skala. Det betyr at selv relativt små endringer i dBm betyr store endringer i effekten (Watt). F.eks. betyr 20 dB tap at signalet blir 100 ganger svakere.
 

  Effekt [dBm]     Effekt [W]   Eksempel
  +50 dBm    100 W   Kraftig lyspære
  +40 dBm   10 W   Miljøpære
  +30 dBm   1000 mW = 1 W   Stråling fra mikrobølgeovn
  +20 dBm   100 mW = 0,1 W   Effekt fra 3G4 mobil, WiFi fra PC, utgangseffekt fra fiber-forsterker (EDFA) for kabel-TV  
  +10 dBm   10 mW = 0,01 W   Høyeffekts lasere (LD) for singelmodus fiber
      0 dBm   1 mW = 0,001 W   ”Vanlige” lasere (LD) for singelmodus fiber 
   -10 dBm   100 µW = 0,1 mW = 0,0001 W   LED for multimodus fiber
   -20 dBm   10 µW = 0,01 mW = 0,00001W   Følsomhet mottakere
 
   -30 dBm   1 µW = 0,001 mW = 0,000001 W  
Lenker
Min side