Skip to main content
Til toppen

INDUSTRIELLE PRODUKTER

Industrielle miljøer setter store krav til materiellet. Både mekaniske påkjenninger og store temperaturvariasjoner kan gjøre standard materiell uegnet. Vår egen produksjon gjør det mulig å lage spesialløsninger som dekker kravene til lokale tilpassinger, leveringspresisjon og kvalitet.

Vi lager komplette løsninger for utsatte miljøer innenfor forsvar og industri basert på linsekontakter (ProBeam) og fiberoptiske feltkabler. Fordelen med slike fabrikkmonterte løsninger er at arbeidet er utført i et kontrollert miljø av trenede montører, og at produktene blir testet før de sendes ut.

I tillegg til standard produkter, kan vi tilby kundetilpassede produkter eller produkter laget etter kundens ønsker og behov.

Industrielle miljøer setter store krav til materiellet. Både mekaniske påkjenninger og store temperaturvariasjoner kan gjøre standard materiell uegnet. Vår egen produksjon gjør det mulig å lage spesialløsninger som dekker kravene til lokale tilpassinger, leveringspresisjon og kvalitet.

Vi lager komplette løsninger for utsatte miljøer innenfor forsvar og industri basert på linsekontakter (ProBeam) og fiberoptiske feltkabler. Fordelen med slike fabrikkmonterte løsninger er at arbeidet er utført i et kontrollert miljø av trenede montører, og at produktene blir testet før de sendes ut.

I tillegg til standard produkter, kan vi tilby kundetilpassede produkter eller produkter laget etter kundens ønsker og behov.


ARTIKLER 

VALG AV KABELTYPE
VALG AV KABELTYPE

Det finnes en rekke forskjellige kabeltyper på markedet, og det kan være en utfordring å finne den riktige. Men noen retningslinjer er det mulig å gi.

PROBEAM FELTKONTAKT
PROBEAM FELTKONTAKT

ProBeam er en fiberkontakt utviklet for bruk i midlertidige samband. Opprinnelig ble systemet utviklet for militære applikasjoner, men nå har også industrien oppdaget denne meget robuste kontakten.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ SINGELMODUS OG MULTIMODUS?
HVA ER FORSKJELLEN PÅ SINGELMODUS OG MULTIMODUS?

Det er to hovedtyper fiber for telekommunikasjon, multimodus og singelmodus. Hva er forskjellene på disse og når skal du bruke singelmodus eller multimodus?

FIBEROPTISKE KABLER I VEGTUNNELER
FIBEROPTISKE KABLER I VEGTUNNELER

Bruk av fiberoptiske kabler i vegtunneler er beskrevet i NEK 600. Standarden definerer 3 ulike kabelklasser der kablene som et minimum skal tilfredsstille gitte CPR brannklasser (Construction Products Regulation). CPR er en EU- forordning som danner et regelsett for klassifisering av brannegenskapene til en kabel. Forordningen gjelder for kabler som benyttes i faste installasjoner i bygninger og byggverk på land.

Feilfri tunelloppgradering med probeam
Feilfri tunelloppgradering med probeam

I Lyderhorntunellen i Bergen har det siden begynnelsen av 2017 pågått en storstilt oppgradering av sikkerhetssystemet. Arbeidet har blitt utført på nattestid for å ivareta trafikkflyten, noe som har gjort det nødvendig med et robust og fleksibelt midlertidig sikkerhetssystem.

Lenker
Min side