Skip to main content
Til toppen

VALG AV KABELTYPE

Det finnes en rekke forskjellige kabeltyper på markedet, og det kan være en utfordring å finne den riktige. Men noen retningslinjer er det mulig å gi.

  1. Fiberantall. Det kan ofte lønne seg å installere en kabel med flere fibre enn man umiddelbart trenger. Kabelens kostnad er en liten del av installasjonskostnaden. Det er imidlertid veldig dyrt å etterinstallere en ny kabel i tillegg.
  2. Valg av fibertype. For telekommunikasjon brukes det 2 fibertyper, singelmodus og multimodus. Overføringsavstanden for singelmodus (OS2) er typisk over 160 km ved 1 Gbit/s og over 80 km ved 10 Gbit/s. Multimodusfiber går veldig mye kortere. Se tabellen nedenfor for maksgrenser ved bruk av multimodus kabel. Ta alltid med i beregningen at man skal kunne oppgradere datahastigheten en eller flere ganger uten at kabelen må skiftes ut. Les mer om forskjellen på MM og SM her.
  3. Skal kabelen brukes ute eller inne, eventuelt en kombinasjon? For bruk utendørs stilles det krav til vann- og temperaturbestandighet, og slike kabler er derfor bygget opp på en annen måte enn innendørskabler. Kabler til bruk inne må på sin side være brannhemmende og halogenfri.
  4. For utendørs bruk: Skal kabelen ligge i rør eller direkte nedgravd? På frostfri dybde?
  5. For innendørs bruk: Er det god plass i føringsveier? Skal kabelen trekkes i rør på veien?
     
 Datahastighet/fiberkategori                 OM-1        OM-2        OM-3        OM-4        OM-5*    
 100 Mbit/s 850 nm  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  
 100 Mbit/s 1300 nm  2000 m  2000 m  2000m  2000 m  
 1 Gbit/s 850 nm  275 m  550 m  550 m  1000 m  -
 1 Gbit/s 1300 nm  550 m  550 m  550 m  550 m  
 10 Gbit/s 850nm  33 m  82 m  300 m  400 m  400 m
 10 Gbit/s 1300nm  300 m  300 m  300 m  400 m  
 40 Gbit/s og 100 Gbit/s 850 nm**  -  -  100 m  150 m  150 m


*= OM-5 har samme grenser som OM-4, men kan i tillegg kjøre SWDM (short-wave CWDM) på inntil 4 kanaler i 850 nm-området (eg. 850-953 nm)
**= Samme lengde, da disse hastighetene kjøres ved å distribuere signalet over flere fibre eller bølgelengder (ved bruk av flere bølgelengder (SWDM) må OM5 brukes.

 

Når disse spørsmålene er besvart, kan man gå videre til å velge kabeltype. Alle kabler for bruk i Norge er beskrevet via en firebokstavers kode som forteller om kabelens oppbygning. (Se tabell i bunnen av denne artikkelen). For fiberkabler gjelder at første bokstav av disse er «A» dersom fibrene er av 900 µm-type, og «Q» dersom fibrene er 250 µm i diameter. Andre bokstav forteller om type indre kappe, dersom den finnes. Hvis ikke er bokstaven «X». Tredje bokstav forteller om hvorvidt kabelen er armert på noe vis, og i tilfelle hvordan, se tabellen. Siste bokstav forteller om materialet i kabelens kappe.


INNENDØRS KABEL

Innendørs har man to valg, standardkabel eller mikrokabel. Standardkabel har fiberantall opp til 24 fibre og fibrene har diameter på 900 µm (0,9 mm), og dermed altså første bokstav «A».

Mikrokabler er tynnere og lettere og kan ha flere fibre enn 24, men fibrene inni er av diameter 250 µm og dermed mindre robuste mot mekanisk stress. Første bokstav er «Q».  Andre bokstav er for innendørskabler nesten alltid «X» (som betyr ikke i bruk). Tredje bokstav forteller om hvorvidt kabelen er armert på noe vis, og i tilfelle hvordan, se tabellen. (Vanligst er «A» eller «X» for innendørskabler.)

For kabler som skal kunne brukes fritt innendørs (uten hensyn til brannskiller osv.) skal fjerde bokstav være «I». Vanlige kabelnavn for innendørs bruk er AXAI og QXAI HD (der HD står for «High Density»).

UTENDØRS KABEL

Utendørs er det langt flere kombinasjonsmuligheter. Faktisk kan innendørskabel som nevnt i forrige avsnitt brukes dersom den er forlagt i rør på frostfri dybde og ikke er for lang; inntil ca 60 m. Det finnes også en type med 900 µm fibre som ikke må legges i rør (men frostfritt) som kalles AICI.

Ut over dette må første bokstav være «Q», da denne bokstaven (med unntak som nevnt over) også forteller at fibrene ligger i fettfylte rør. Dette for å hindre vanninntrengning og kondensasjon/is i rørene. Andre bokstav er «X» dersom du ønsker en kabel som skal legges i rør og dermed ikke trenger indre kappe.
QXAI og QXXI er vanlige kabler av denne typen.

Skal kabelen derimot direkteforlegges i jord trenger den armering og en indre kappe. Da vil andre og tredje bokstav fortelle om dette. QFCI er et vanlig valg her. Siste alternativ er luftkabel. For slik kabel er 3. bokstav «W» for kabler med ekstern bæreline, ofte kalt «figur 8-kabler» etter deres utseende. QXWE er vanlig kode for luftkabel. NB: Det finnes også såkalt selvbærende luftkabler, disse går under navnet «ADSS» som betyr Aerial Distribution Self Supported (og dermed ikke har noe med bokstavene i tabellen under å gjøre).

   Isolasjon  Indre kappe, armering, skjerm     Armering  Ytre kappe 
 A  Optisk fiber, fast kledning     Strekkelementer, garn  Strekkelementer, garn   
 B        
 C      Stålfletting  
 E    Polyetylen, polypropylen    Polyetylen, polypropylen  
 F    Fyllkappe, tape    
 G        Polyamid
 I    Brannhemmende, halogenfri plast      Brannhemmende, halogenfri plast  
 K    Bly    Bly
 L    Aluminiumslaminat  Aluminiumslaminat  
 M        Polyester
 N    Polyuretan  Stållaminat  Polyuretan
 O      Kobberfletting  
 P    PVC  PVC  PVC
 Q  Optisk fiber, løs kledning    Stålarmering + ståltape    
 R      Stålarmering med fett  
 V      Dobbel stålarmering  
 W       Bæreline  Andre materialer
 X    Ingen kappe  Ingen armering  Ingen kappe
 Z    Fluorplast    Fluorplast

 


Lenker
Min side