Til toppen

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER
FOR FOSS FIBEROPTIKK


1. Innledning
Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.