Skip to main content
Til toppen

FOSS KVALITET - MILJØPOLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER (åpenhetsloven)

Foss AS er en ledende leverandør av fiberoptiske komponenter og løsninger til norske og internasjonale kunder. Vi arbeider kontinuerlig med forbedringsprosesser, og med å redusere vårt miljømessige fotavtrykk. I korthet handler det om å være i en kontinuerlig prosess hvor vi analyserer, lærer og søker forbedringer. 

Denne prosessen skal gjøre oss i stand til:

  • å kunne levere et produkt som møter morgendagens krav og forventninger
  • å kunne bruke våre samlede ressurser til fordel for samfunn og miljø
     

ÅPENHETSLOVEN

FOSS ønsker med denne rapporten å være transparent med hensyn på hvordan vi (og våre leverandører) opptrer med tanke på arbeidsvilkår og respekt for menneskerettighetene. Dette innebærer også åpenhet rundt resultatene fra gjennomførte aktsomhetsvurdering.

ISO 9001 og 14001 SERTIFISERT

Foss er sertifisert etter både ISO 9001 og standarden for miljøledelse ISO 14001. Vi produserer våre produkter med bærekraftig og miljøvennlig drift. Vi har forpliktet oss til å ha oversikt over våre aktiviteter som gir et økologisk fotavtrykk, og at vi kontinuerlig forbedrer vår miljøprestasjon. Dette krever systemer for dokumentasjon og kontroll av forhold som påvirker miljøet rundt oss.

FOSS KVALITETS- OG MILJØMÅL

Foss AS har etablerte kvalitets- og miljømål som er forankret i alle ledd av organisasjonen. Vi er forpliktet til å tenke forbedringer, lære av våre feil og derigjennom arbeide for å unngå gjentagelse, samt redusere risikoen for nye feil.

Miljødeklarasjoner

Miljødeklarasjon for Foss produkter

Avfall og gjenvinning

Foss er i dag medlem av følgende innsamlingsordninger for avfall og gjenvinning: Grønt punkt og Norsirk. Norsirk samler inn , miljøsanerer og gjenvinner EE-avfall (dvs. batterier, elektriske og elektroniske produkter).

BRA FOR PLANETEN. BRA FOR DIN BEDRIFT.

Vi i Foss garanterer at alle våre produkter oppfyller kravene til både RoHS og REACH. Vi forbedrer stadig vår produksjon, slik at den til en hver tid er så miljøvennlig som mulig. I Foss tror vi på kvalitetskomponenter med lang levetid som gir mindre avfall. Det er en god investering – både for miljøet og for deg.

Min side