Skip to main content
Til toppen

ISO 9001 og 14001 SERTIFISERT

Foss er sertifisert etter både ISO 9001 og standarden for miljøledelse ISO 14001. Vi produserer våre produkter med bærekraftig og miljøvennlig drift. Vi har forpliktet oss til å ha oversikt over våre aktiviteter som gir et økologisk fotavtrykk, og at vi kontinuerlig forbedrer vår miljøprestasjon. Dette krever systemer for dokumentasjon og kontroll av forhold som påvirker miljøet rundt oss.

KVALITETS OG MILJØPOLITIKK

Foss er en ledende leverandør av fiberoptiske komponenter og systemer til norske og internasjonale kunder. Vi er forpliktet til å opprettholde arbeidet med ISO 9001 og ha et søkelys på stadige forbedringer, samt å arbeide målrettet med vårt miljøansvar jfr. ISO14001. Foss skal oppfylle kundenes forventning slik at vi alltid setter kunden i fokus og leverer produkter og tjenester med lang levetid.

Foss har etablerte kvalitets- og miljømål som er forankret i alle ledd av organisasjonen. Vi er forpliktet til å tenke forbedringer, lære av våre feil og derigjennom arbeide for å unngå gjentagelse, samt redusere risikoen for nye feil.

Foss skal sikre at kunden og miljøet alltid er i fokus ved at vi:

- er en forutsigbar og trygg partner som søker langsiktige relasjoner - og som kunden opplever det enkelt å forholde seg til. Løsningsorienterte med en høy grad av servicevilje og gode produkter.

- er kompetente og bygger kompetanse innen egen organisasjon ved å følge med på nyheter og trender. Gjennom vår kursvirksomhet deler vi vår kompetanse på praktisk bruk av fiberoptiske komponenter og løsninger. Vi tilbyr gjennomtenkte og testede produkter og løsninger, som er enkle å montere, og som bidrar til god økonomi i kundenes prosjekter.

- er lyttende, innovative, nysgjerrig og nyskapende gjennom kontinuerlig å lytte til våre kunders behov og drive produktforbedringsprosesser basert på dette. Utvikle gode og miljøvennlige produkter, og kommersielle løsninger, som gir verdi for kundene, eks. e-handelsløsninger. Ligge i tet innen utviklingen av fiberoptikk, og sørge for at vi er klare for fremtiden.

- er etterrettelige å oppfylle alle relevante lover og forskrifter. Riktige testprosedyrer sikrer at våre produkter møter alle relevante standarder innen fiberoptikk og er i henhold til kundens forventninger. Vi skal velge leverandører med høy integritet og som på lik linje med Foss setter prosess, miljø og - produktkvalitet i høysete. Bygge langsiktige relasjoner.

- er relevante gjennom et bredt, tidsriktig, godt og miljøvennlig produktprogram tilpasset kundenes behov. Leveringsevne - høy leveringspresisjon, fleksible løsninger, god tilgjengelighet, samt produkter som oppfyller alle relevante miljøkrav

- er fleksible og effektive med kort svartid på kundehenvendelser, løse problemer raskt hvis feil oppstår og kan spesialtilpasse produkter etter kundenes behov. En effektiv lokal produksjonsavdeling og et moderne lager tilpasset kundens leveringsbehov sikrer nærhet og korte leveringstider. Moderne maskinpark som sikrer effektiv produksjon, samt unngå unødvendig sløsing med tid og råvarer, og derigjennom sikre vår konkurranseevne.

- erkjenner vårt miljøansvar gjennom:

  • Søke løsninger som reduserer energiforbruket, mengden av avfall og ressursbruken i virksomheten.
  •  Ha kontroll på og etterleve lover og forskrifter, samt våre egne miljømål og aktiviteter
  • Opprettholde arbeidet med ISO 14001 og ha søkelys på stadige forbedringer
  • Påvirke våre ansatte til å ta bevisste miljøfordelaktige valg gjennom bedriftens interne kommunikasjonskanaler (intranett).

 

Lenker
Min side