Skip to main content
Til toppen

FIBEROPTISKE KABLER I VEGTUNNELER

Bruk av fiberoptiske kabler i vegtunneler er beskrevet i NEK 600. Standarden definerer 3 ulike kabelklasser der kablene som et minimum skal tilfredsstille gitte CPR brannklasser (Construction Products Regulation). CPR er en EU- forordning som danner et regelsett for klassifisering av brannegenskapene til en kabel. Forordningen gjelder for kabler som benyttes i faste installasjoner i bygninger og byggverk på land.

Klasse 1

Kabler i klasse 1 kan benyttes i vegtunneler hvis installasjonen skjer i brannsikre føringssystemer. Dette kan være
grøft, trekkerør i grøft, betongkanaler og lignende. Kablene skal tilfredsstille CPR brannklasse Eca eller høyere.


Klasse 2

Kabler i klasse 2 kan benyttes i vegtunneler når installasjonen skjer i en åpen forlegning på kabelstiger, klamret
rett på vegg eller i ikke-brannsikre føringsveier. Brukes til ikke-kritisk utstyr. Kablene skal tilfredsstille CPR
brannklasse Dca eller høyere.


Klasse 3

Kabler i klasse 3 benyttes ved åpen forlegning til kritiske systemer i vegtunneler. Kablene skal minimum
tilfredsstille CPR brannklasse Dca eller høyere (Cca ellerB2ca). Som et alternativ til CPR klasse Dca, kan kabler
som oppfyller følgende IEC-normer, benyttes.

  • Flammehemming NEK IEC 60332-1-2
  • Korrosive gasser NEK IEC 60754-1 med krav til maksimalt 0,5 % HCl-innhold og NEK IEC 60754-2
  • Røykutvikling NEK IEC 61034-2


I tillegg til ovenstående krav, skal kabler i klasse 3 være funksjonssikre ved brann. Optiske fiberkabler skal være
i henhold til NEK IEC 60331-25. Kablene skal som et minimum være testet med en branntid på 60 minutter.

 

Kabeltyper for bruk i vegtunneler - NEK 600

Kabel type QXAI-RG

Denne kabelen er i henhold til CPR brannklasse Dca og kan brukes både i kabelklasse 1 og kabelklasse 2.
Innen/utendørs kanalkabel med moderat gnagerbeskyttelse. Metallfri, FR-LSZH med UV-stabilisert ytre kappe. Løs kledning
med, fettfylte fiberrør, tørr kabelkjerne med svellemateriale. Godt egnet for innføring til noderom/fiberrom i bygninger, til
områdekabling og tunneler.

Fibertyper: Singelmodus B-G.657.A1
Farge ytterkappe: Gul
CPR brannklasse: Dca-s1, d1, a1

Kabel type QANI R01

Denne kabelen er i henhold til CPR brannklasse Cca og er samtidig funksjonssikre under brann. Kan brukes i kabelklasse 3.
Innen/utendørs mono-tube kanalkabel for telekom, fiber til bedrift, fiber til bygninger samt industri og samferdsel. Kabelen
leveres med korrugert stålbånd som sikrer god beskyttelse mot gnagere. FR-LSZH med UV-stabilisert ytre kappe. Løs kledning
med ett sentralt fettfylt fiberrør, tørr kjerne med svellemateriale. Godt egnet for innføring til noderom/fiberrom i bygninger, til
områdekabling og tunneler.

Fibertyper: Singelmodus B-G.657.A1
Farge ytterkappe: Oransje
CPR brannklasse: Cca-s1a, d1, a1

Kabel type Firetuf LT-CST

Denne kabelen oppfyller alle IEC-krav for brannspredning og røykutvikling og kan brukes i kabelklasse 3.
Kabelen leveres med en UV-bestandig, FR-LSZH ytre kappe. Kabelen har et korrugert stålbånd som gir god armering
og beskyttelse mot gnagere. Den brukes både i utendørs installasjoner og som funksjonssikre kabel i innendørs
sikkerhetssystemer.

Fibertype: Singelmodus B-G.657.A1
Farge ytterkappe: Oransje

Kabel type Firetuf LT-NM

Denne kabelen oppfyller alle IEC-krav for brannspredning og røykutvikling og kan brukes i kabelklasse 3.
Denne kabelen tilsvarer Fibertuf CST, men har mer moderat beskyttelse mot gnagere da stålarmeringen er byttet ut med
glassgarn.

Fibertype: Singelmodus B-G.657.A1
Farge ytterkappe: Svart


Lenker
Min side