Skip to main content
Til toppen

HVA ER BØLGELENGDEMULTIPLEKSING

Bølgelengdemultipleksing forkortes WDM etter engelsk Wavelength-division multiplexing og er en teknologi innen fiberoptisk kommunikasjon som sender flere signaler inn på en enkelt fiber. Vi deler WDM inn i tre hovedtyper, WDM, CWDM og DWDM som alle gjør at kapasiteten på fiberen øker.

Skal man forklare denne teknologien enkelt, kan man sammenlikne fiberkabelen med en vei og signalene som sendes igjennom med biler.

En vanlig fiberkabel har kapasitet til en bil.

Bygger man ut veien med en WDM løsning, økes kapasiteten på veien til en tofeltsvei.

Velger man å bygge ut med en CWDM løsning, får man en 18 felts motorvei. Her kan man velge å utnytte noe av kapasiteten, 4 eller 8 biler, og ha mulighet til å bygge ut videre når behovet øker. Man kan også sende bilene/signalene i begge retninger.

Om man har behov for ytterligere kapasitet kan man bygge ut med en DWDM løsning, da legger man til et påkjøringsfelt i det ene feltet, som igjen får en kapasitet på 8 eller 16 biler. 

Bølgelengder

Hver bil representerer en bølgelengde som transporterer et signal igjennom fiberen. For å få dette til bruker man en bølgelengdemultiplekser, som er en passiv komponent. På sendersiden multiplekser den flere bølgelengder inn på en fiber. Og på mottakersiden benyttes en demultiplekser som skiller de ulike bølgelengdene fra hverandre. På denne måten øker man kapasiteten på den eksisterende fiberlinjen betydelig.

De forskjellige bølgelengdene fås ved å benytte spesielle transceivere i nettverkselektronikken, som er tilpasset de aktuelle bølgelengdene. De vanligste typene i dag er SFP og SFP+, men det finnes også andre varianter. Utstyret de skal kobles inn i avgjør hva man skal velge. Les mer om våre pluggbare moduler her.

 

xWDM

WDM – Wavelength Division Multiplexing
Her sendes de to bølgelengdene 1310 og 1550 nm over en fiber, i samme eller hver sin retning. Sistnevnte benyttes når man kjører 1 fiber til abonnent, punkt til punkt i FTH-nett (nedstrøms og oppstrøms).

CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing
Med CWDM kan man ha opptil 18 kanaler over to fibre med en kanalseparasjon/båndbredde på 20 nm. Man benytter bølgelengdeområdet 1271 - 1611 nm. Det vanlige er å starte med 8 kanaler og oppgradere ved behov.

Det er også mulig å doble antall kanaler i et CWDM-system ved å benytte 2WL SFPer. I praksis deles da hver kanal i to, med henholdsvis en høy og en lav kanal.

Eksempel på CWDM i FTTH nett:

18 kanals CWDM, SM, 1271-1611, SC/PC

1U panel med CWDM

FP65-18CWDM-SSC

DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing
Passivt DWDM kan brukes for videre utvidelse av CWDM. Utvid med 16 og /eller 8 kanaler DWDM ved å bruke to CWDM kanaler.

Her kan man få systemer på 80 kanaler. Med rent DWDM system benyttes bølgelengdeområdet 1528.77 – 1560.61 nm. 0,8 nm mellom kanalene ved 40 kanaler, 0,4 nm ved 80 kanaler. Standarden definerer enda flere kanaler over et større område, men nevnte område er det vanligste i bruk.

 

Det er idag systemer som kan bruke både CWDM og DWDM samtidig på samme fiber. Dette gir muligheter for å starte med CWDM utstyr og senere bruke DWDM når behovet øker.

Modul, 9 kanals CWDM, SM, 1-fiber, LC/PC, B-side

Modulært panel med CWDM, 1-fiber

FPM76-9-18CWDM-SLC-B
Lenker
Min side