Skip to main content
Til toppen

SERTIFISERINGSPROGRAM - ROBUST FIBER

Best practice for fiberindustrien av Fiberforening.no

Fiberforening.no har utviklet et sett med «best practice»-dokumenter som beskriver en standard for alle deler av en fiberleveranse i Norge. Det er utarbeidet 7 tekniske standarder (Tek) som alle er basert på minimumskrav som må innfris for å tilfredsstille Robust fiber-standardene. Det er også utarbeidet 4 kommersielle dokumenter (Kom) som gir veiledning og råd på disse delene av en fiberleveranse.

Sertifisering


Den beste måten å sikre implementering av Robust Fiber-standardene på, er ved å sertifisere alle aktører på personnivå. Det er en ambisjon at Robust Fiber og tilhørende sertifisering skal legges til grunn som krav/ beskrivelse i en bestilling på de forskjellige delene i fiberbransjen. Foss er offisielt godkjent av Fiberforeningen til å holde kurs for å forberede personer til sertifiseringsprøven og å gjennomføre selve sertifiseringsprøven.
 

FIBERMONTØR

For detaljert beskrivelse og bestilling, trykk her:

FIBERTEKNIKER

For detaljert beskrivelse og bestilling, trykk her:

FIBER FOR PROSJEKTLEDERE

For detaljert beskrivelse og bestilling, trykk her:

BEFARINGSINSPEKTØR

For detaljert beskrivelse og bestilling, trykk her:

  • Personsertifikat Fibermontør er ment for personer som i hovedsak jobber med kundeoppkoblinger. Dette kan være lærlinger, nyansatte eller innleid personell.
     
  • Personsertifikat Fibertekniker er ment for de mer erfarne, som jobber i alle deler av nettet og allerede har kunnskaper innen blåsing av fiber, skjøting, kundeinstallasjon og måling med lyskilde og effektmeter.
     
  • Personsertifikat Prosjektleder er ment for prosjektledere som trenger kunnskap om arbeid med fiberanlegg og/eller konseptet Robust Fiber.
     
  • Personsertifikat Befaringsinspektør er ment for ingeniører og andre som skal kontrollere og kvalitetssikre fibernett under utbygging.
Min side