Skip to main content
Til toppen

FIBER FOR PROSJEKTLEDERE

Rettet mot prosjektledere som trenger kompetanse innen fiberoptikk og/eller konseptet Robust Fiber. Bestillere, veiledere og planleggere vil også kunne ha utbytte av kurset. Teoretisk eksamen.

KURS
Kurset går over 2 dager og består av teoretisk undervisning i fiberoptikk fra et prosjektledelsesperspektiv. Det legges særlig vekt på vanlige feil, og hvordan disse skal unngås. Andre relevante tema fra kompendiet gjennomgås også. Innholdet er utviklet for å dekke alle momentene deltakerne må gjennom på sertifiseringsprøven. Kurset er ikke en forutsetning for å avlegge prøven, men vil være relevant for kandidater med og uten erfaring.

PRØVEN
Prøven er i sin helhet teoretisk og må bestås for å få Personsertifikat Prosjektledelse.

FORKUNNSKAPER
Deltagerne må ha lest gjennom samtlige dokumenter i Robust Fiber-kompendiet.

TEORIPRØVE

Prøven er basert på hele Robust Fiber-kompendiet. Den består av 40 kontrollspørsmål, ti spørsmål er vektet med to poeng, resten gir ett poeng. For godkjent resultat kreves 40 av 50 poeng.

OBS: Det vil medgå en halv dag ekstra for sertifiseringsprøven, totalt 2 dager for kurs inkludert prøve.

SERTIFIKAT: Utstedes når prøven er bestått.

Pris en person:

1,5 dager / 9.000,- 

Pakke med sertifisering:
Kurs: 9.000
Sertifisering: 3.000
Rabatt 1.100
Pris 10.900

Pris tre eller flere personer

1,5 dager / 7.750 per person 

Pakke med sertifisering:
Kurs: 7.750
Sertifisering: 3.000
Rabatt 1.100
Pris: 9.650

Lenker
Min side