Skip to main content
Til toppen

FIBERTEKNIKER

Teoretisk og praktisk eksamen. Rettet mot personer med fagbrev og/eller personer som har lang erfaring som montør. For teknikere som utfører arbeid i hele nettverket, inkludert stamnett og transportnett. Kurset gir inngående kunnskap innen fiber, installasjon og måleteknologi, og inkluderer blant annet pensum for Fibermontør og måling med OTDR.

KURS
Kurset går over 3 dager og består av teoretisk og praktisk undervisning i fiberoptikk. Innholdet er utviklet for å dekke alle momentene deltakerne må gjennom på sertifiseringsprøven, som avholdes på en egen dag. Kurset er ikke en forutsetning for å avlegge prøven, men vil være relevant for montører med og uten erfaring.

PRØVEN
Prøven har en praktisk og en teoretisk del som begge må bestås for å få Personsertifikat Fibertekniker.

FORKUNNSKAPER
Deltagerne må ha kunnskaper tilsvarende kurset for Fibermontør.

PRAKTISK PRØVE
Oppgaver innen:

  • Patching i node
  • Testing med lyskilde/effektmeter
  • Testing med OTDR
  • Tolkning av måleresultater

TEORIPRØVE
Prøve basert på Robust Fiber vedlegg;

  • Robuste Nett
  • Gravemetodikk
  • Dokumentasjon

Teoriprøven består av 40 kontrollspørsmål. Ti spørsmål er vektet med to poeng, resten gir ett poeng. For godkjent resultat kreves 40 av 50 poeng. Godkjente hjelpemidler ved prøven er dokumentsamling for Robust fiber, fargekoder og pilhøydetabell.

OBS: Det vil medgå en halv dag ekstra for sertifiseringsprøven, totalt 3,5 dager for kurs inkludert prøve.

SERTIFIKAT: Utstedes når praktisk og teoretisk prøve er bestått.

Pris en person:

3 dager / 15.000,- 

Pakke med sertifisering:
Kurs: 15.000
Sertifisering: 3.000
Rabatt: 2.000
Pris: 16.000

Pris tre eller flere personer

3 dager / 13.000 pr. person 

Pakke med sertifisering:
Kurs: 13.000
Sertifisering: 3.000
Rabatt: 2.000
Pris: 14.000

Lenker
Min side