Skip to main content
Til toppen

Hvordan måle fiber

Det benyttes i hovedsak to ulike metoder for måling av tap i en optisk fiber:

Med effektmåling kan man måle en dBm verdi (absolutt verdi) på eksisterende signal i fiberen. Dette kan gjøres rett ut av kilden, for å verifisere utgangseffekt, eller over tilkoblet fiberstrekk for å inkludere tapet derfra. Dersom man skal måle på mørk fiber kan det brukes en lyskilde med kjent signalnivå i den ene enden av fiberen og et effektmeter som måler signalnivået i den andre enden. Metoden vil også fortelle om det har oppstått fiberkrysninger underveis og gir total tapet  (dB) eller totaleffekten (dBm), les mer om dbm og dB her.

En OTDR sender ut lyspulser på fiberen og måler refleksjoner fra disse lyspulsene tilbake fra fiberen. Man kan dermed utføre målingene med tilgang kun til èn ende av fiberen. Metoden avdekker tap i punkthendelser og tap i ulike seksjoner av fiberen. I tillegg oppgis lengder ut til hendelser og seksjoner, noe som gjør metoden overlegen i et feilsøk.

EFFEKTMÅLING

Med en lyskilde og et effektmeter kan man enkelt måle tap mellom to punkter i et nett. Det er vanlig å måle 1310nm og 1550nm på singelmode.

 1. Lyskilde og effektmeter koples sammen med målesnorer og adapter.
 2. Sjekk dBm verdien på effektmeteret. Virker den fornuftig utifra lyskildens oppgitte utgangseffekt? Med to målesnorer bør differansen være max 0,5dB.
 3. Utfør en referanse på effektmeteret. Dette nuller ut dB verdien til 0,00 dB.
 4. Lyskilde og effektmeter koples så til fiber som skal måles og tapet oppgis nå i dB og kan lagres. 

OTDR-MÅLING

OTDR måling brukes hovedsaklig ved feilsøking eller detaljert innmåling. Den gir lengdeanvisning ut til hendelser og oppgir tapet i hver enkelt hendelse. Her er det også 1310nm og 1550nm som er mest aktuelt for måling, men hvis man har en filtrert 1650nm port kan man også måle mot trafikk hvis denne er uhensiktsmessig å koble fra i enden.

 1. Bruk en målesnor eller innkoplingsfiber som er lang nok dersom du ønsker et mål på tapet i første kontakt.
 2. Vær nøye med renhet på kontakter koblet til OTDR og kontakt som kobles til fiber under måling. Aller best er det hvis man inspiserer med digitalt mikroskop.
 3. Før man måler bør man sette grenseverdiene for hendelser og seksjoner. Man kan velge fra standarder eller definere egne med eget Bruker-oppsett. 
 4. I innstillingene på OTDRen kan man velge Auto og kjøre måling. Evt. er 30ns pulsbredde og 20s måletid et godt utgangpunkt for kortere målinger opp til 20km. For lengre målinger vil 1µs og 60s måletid være et godt startpunkt.
 5. Velg om du skal måle på 1310nm og/eller 1550nm. For at OTDR skal kunne detektere bøyer anbefales å måle på begge bølgelengder. Dersom man bare har tid til å måle på en bølgelengde, velg 1550nm.
 6. Dersom målingen skal dokumenteres lag et beskrivende fil-navn for aktuelle måling, og opprett en prosjektmappe for målefilene.
 7. Start målingen. 
 8. Tradisjonelt kan man nå se en kurve med tabell visning som oppsummerer målingen. I kurven kan man zoome seg inn på hendelser, og i tabellen se tap og lengder ut til hendelser. Med grenseverdier satt over, kan man enkelt se grønne/godkjente og røde/underkjente hendelser. Ikonbasert visning (Smartlink) er også tilgjengelig, og gir en rask og god oversikt over strekket.
 9. Lagre resultatene.

OTDR- og effekt-måling kompletteres helst med et digitalt mikroskop. Det er viktig med rene målesnorer før måling, og unødvendig å tilføre kontakter i et nytt anlegg skitt pga. måling. I tillegg er mikroskopet et nyttig verktøy for å verifisere hendelser man evt. finner i kontakter  under måling. Les mer om visuell inspeksjon av fiberkontakter her.
 

Testplattform, MTS-6000AV2, E6100 modulkasse, WiFi, HDD

Testplattform med 8" lyssterk pekeskjerm og E6100 modulkasse.

EM6000AV2M-F
Effektmeter, PON, filtrert, 1490/1577, SC/APC

Effektmeter for PON målinger

OLP-37XV2
Optimeter, filtrert 1650nm, 5km, SC/APC

Optimeter for måling av effekt og sertifisering av hendelser i PON installasjoner.

EOPT-PRO-M-APC
Lenker
Min side