Til toppen

 

Kontroll av optiske kontakters endeflate


Det er godt dokumentert at kvaliteten på optiske kontakter påvirker nettverkskvaliteten. Derfor er defekter og forurensninger på endeflatene et stort problem.

Fiberoptiske kontakter har ekstreme toleranser og kan potensielt konnekteres med svært lave tap. For å oppnå dette må de håndteres og monteres i henhold til egne prosedyrer, og god kontakt avhenger av at følgende tre kriterier er oppfylt: perfekt opplinjering av kjerne, fysisk kontakt mellom endeflatene og ren endeflate.

Dagens kontakter har løst kravene til god kjerneopplinjering og fysisk kontakt. Det som gjenstår er utfordringen med å holde endeflatene rene. Forurensninger er den største årsak til feilsøking i optiske nett. Bare en liten partikkel på endeflaten kan gi stort innskuddstap, høy tilbakerefleksjon eller kontakthavari.

For å kunne sikre en gjennomgående kvalitet på kontakter fra produksjon via installasjon til driftsfase, har International Electrotechnical Commision (IEC) innført standarden IEC 61300-3-35. For å kunne sertifisere mot denne standarden kreves objektiv inspeksjon av optiske kontakters endeflate.

 

Spredning av partikler

Filmen illustrerer hvordan partikler på endeflaten spres til nye områder hver gang kontakten kobles.

 • Partikler større enn 5 µm har en tendens til å "eksplodere" og multiplisere seg ved mating.
 • Store partikler kan skape luftgap som hindrer fysisk kontakt.
 • Partikler mindre enn 5 µm har en tendens til å støpe seg ned i overflaten og skape hull og skår.

 

 

Objektiv inspeksjon av kontakter

Inspeksjon av fibernett blir stadig viktigere ettersom båndbreddebehovet øker. For å kunne sertifisere mot IEC 61300-3-35 kreves objektiv inspeksjon av optiske kontakters endeflate med et digitalt mikroskop og et analyse program.

Det er to former for inspeksjon av kontaktene.

Proaktiv inspeksjon:
Inspisering av fiber kontakten før den tas i bruk.

Det er mye enklere å rense en kontakt før den tas i bruk enn etter at har blitt utsatt for forurensninger.

Bilde: Før tilkopling, etter rensing.

 

 

Reaktiv inspeksjon:
Inspisering av fiber kontakten etter at et problem er indikert.

På dette stadiet kan både kontakten og utstyret den er koplet til, ha fått skader.

Bilde: Etter tilkopling og etter flere renseforsøk.

 

 

Akseptkriterier (IEC 61300-3-35) 

Akseptkriterier er definert for å garantere et felles kvalitetsnivå for optiske kontakter.

Separate akseptkriterier er definert for ulike kontakttyper og ulik polering:
 - Singelmodus PC-polert RL26
 - Singelmodus PC-polert RL45
 - Singelmodus APC-polert
 - Multimodus PC-polert
 - Multifiber

 

 

 

Nyhet

Mikroskop, digitalt, Sidewinder, MPO

Digitalt mikroskop for inspeksjon av MPO kontakter
FIT-FCSW-KIT2

Mikroskop, digitalt, P5000i

Digitalt mikroskop for inspeksjon av kontakter
FBP-SD101

Subjektiv inspeksjon VS objektiv inspeksjon?

Gjør du en subjektiv inspeksjon av fiberoptikken vil du få større variesjon på utfallet. Du har her flere faktorer som kan ha invirkning på resultatet.

 • Oppsett av måleinstrumentet
 • Lys fra omgivelsene
 • Operatørens syn
 • Operatørens vurdering

Bildet av en subjektiv inspeksjon viser hvor vanskelig det kan være å vurdere om dette er en godkjent kontakt eller ikke. 

En objektiv inspeksjon har flere fordeler:  

 • Operatøruavhengig
 • Krever ingen spesiell kompetanse
 • Sertifiserer og registrerer produktkvalitet
 • Avanserte akseptkriterier kan implementeres

Bilde av den objektive inspeksjonen, er av den samme kontakten som over, og her kommer det tydlig fram at dette ikke er en godkjent kontakt.

 

Du kan lese mer om fiberoptisk kvalitet her.

Vil du vite mer om mikroskoper eller mer om noen av våre andre produkter, er det bare å ta kontakt.
Ring oss gjerne på 32 21 08 00 eller send en mail til info@foss-as.no