Til toppen

OPGW SKJØTEBOKSER

OPGW er kort for Optical Ground Wire, som vil si fiberoptiske kabler som er integrert i jordlederen i høyspentmaster. Vi leverer løsninger fra Tykoflex og CommScope og har kveilekryss og nødvendig tilbehør.

Strømnettet er en viktig infrastruktur i Norge. Jordliner, som normalt plassert over faselinene, kan leveres med integrerte optiske fibre. Slike jordliner kalles OPGW og benytter seg av eksisterende infrastruktur til å føre fram høyhastighets data over lange avstander i et fiberoptisk stamnett.

Arbeid i avsidesliggende strøk og under harde værforhold, krever materiell og effektive prosedyrer og teknikker for skjøting av OPGW. I samarbeid med flere nasjonale kraftverk har vi utviklet et system for dette. Systemet består av kveilekryss for oppkveiling av overlengde av jordline, samt skjøtebokser i syrefast rustfritt stål.

Våre ingeniører støtter systemet ved å tilby on-site trening av entreprenører. Flere nasjonale og internasjonale entreprenører har gjennomgått denne treningen.