Til toppen

OPGW SKJØTEBOKSER

OPGW er kort for Optical Ground Wire, som vil si fiberoptiske kabler som er integrert i jordlederen i høyspentmaster.

Vi leverer løsninger fra Tykoflex og CommScope og har kveilekryss og nødvendig tilbehør.