Skip to main content
Til toppen

FOSS PON PRODUKTER

PON står for Passive Optical Network og er en metode for å levere fibernett til sluttkunder. Metoden baserer seg på at en enkelt fiber overfører signaler til mange kunder. Signalene fordeles så ved hjelp av passive optiske splittere. Fordelen med dette, kontra punkt til punkt utbygging, er at man sparer veldig mange fibre mellom sentralen og splitterne hvor hver sluttkunde er tilkoblet. Imidlertid kreves det elektronikk i begge ender av fiberen for å skille ut de enkelt brukeres data fra den samlede strømmen.

Her finner du en samling av våre mest populære produkter for utbygging av PON.

Lenker
Min side