Skip to main content
Til toppen

Nettverkselektronikk

Mediakonvertere er enkle enheter som konverterer fra et signal til et annet. I datanettverk er det ofte et Ethernet-signal som gjøres om fra elektrisk til optisk signal. Mediakonverterne har tradisjonelt hatt faste optiske porter, men dette er nå i stor grad tatt over av pluggbare optiske moduler, kalt SFP. Den store fordelen med det, er at en mediakonverter kan passe til mange forskjellige bruksområder.

Det finnes mediakonvertere med SFP-port på begge sider, hvilket for eksempel muliggjør konvertering fra multimodus til singelmodus. De industrielle mediakonverterne skiller seg fra de kommersielle ved at de tåler bruk i et større temperaturområde, har påmontert feste for DIN-skinne og mulighet for redundant strømforsyning.

Switcher gjør det mulig for nettverksutstyr å dele på en linje ved for eksempel å koble sammen flere Ethernet-linjer før de samlet konverteres til et optisk signal. Switschene finnes både med og uten management. Alle benytter pluggbar elektronikk (SFP) som tillater tilkobling til forskjellige typer optiske grensesnitt. Også her har de industrielle variantene utvidet temperaturområde.

Lenker
Min side