Til toppen

MPO er en flerfiber kontakt med 12 eller 24 fiber.
MTP er en variant av denne kontakten, og er US Conec sitt varemerke.

POLARITET

METODE A:
Gir 1 til 1 kobling gjennom systemet.
​​​​​​Fordel: Enkel planlegging før utstyr tilkobles, all tilpassing/kryssing gjøres etter hvert som utstyr kobles til noe som gir fleksibilitet mht. hva slags utstyr som skal kobles til og antall fiber som brukes i en link (f.eks. 3 fiber til video).

Ulempe: Ved kobling mot elektronikk (Tx mot Rx) må ende-snorene på den ene siden krysses motsatt av den andre siden (kryss/rett).

Bruker følgende komponenter:
12-fiber: Panel/modul m polaritet A på begge sider, kabel m polaritet A i mellom.
24-fiber: Panel/modul m polaritet A1 på en side og A2 på den andre, kabel m polaritet A i mellom.

METODE B:
Krysser 2 og 2 fiber gjennom systemet (gjøres i en av modulene).
​​​​​​Fordel: Der det alltid er dupleks-signaler (Tx/Rx) som ved kobling mot elektronikk, kan man bruke samme type dobbelsnor på begge sider.

Ulempe: Mindre egnet hvis ikke alle fibrene brukes til duplekssignaler.

Bruker følgende komponenter:
12- og 24-fiber: Panel/modul m polaritet B1 på en side og B2 på den andre, kabel m polaritet B i mellom.

GENERELT
Hann eller hunn: Hann har styrepinner, hunn har ikke. Et kontaktpar må alltid bestå av 1 hann og 1 hunn. Normalt brukes hann i fastmontert utstyr (panel, bokser, faste kabler) og hunn i koblingssnorer.

Adapter - Leveres i 2 versjoner (normalt brukes type A - opposed):
Type A (Opposed) - ett styrespor oppe og ett nede.
Type B (Alligned) - begge styrespor oppe.

Forlenging av kabel:
For å kunne forlenge en kabel - eller viderekoble i et panel - uten at det endrer polaritet i systemet kan man bruke en opposed adapter sammen med MPO-kabel med polaritet A.

Direkte kabel mellom elektronikk (Tx til Rx):
100GBASE-SR10 (10x10G): Bruk MPO-24 kabel med polaritet A
100GBASE-SR4 (4x25G) og 40GBASE-SR4 (4x10G): Bruk MPO-12 kabel med polaritet B.