Skip to main content
Til toppen

SERVICE OG REPARASJON AV SKJØTEMASKIN

Her har vi samlet nyttig informasjon om service på skjøtemaskiner fra Fujikura. Hvis ingen av tipsene under fungerer, trykk på knappen og send inn skjemaet. Du vil kort tid etter få en tilbakemelding fra vår serviceavdeling. Du finner også brukermanualer til alle aktuelle modeller, samt liste over feilmeldinger.

Før skjemaet fylles ut anbefaler vi at følgende punkter gjennomgås:

Skjøtemaskin: 

 1. Noter evt. feilmeldinger. Prøv om forslagene i kap. 5 i manualen hjelper før du går videre. Kommer feilen ofte eller sporadisk?
 2. Hvilken kabeltype brukes (løs/fast kledning, fettfylte rør etc.)? Er riktig skjøteprogram brukt (SM, MM, Bendbright)?
 3. Er linser, speil, v-spor og fiberklemmer rene (se manual kap.4.1)?
 4. Viktig: Er programvaren oppgradert (se manual kap.4.11). 
 5. Kjør selvdiagnose (se manual kap.4.3). Følg så evt. råd om kalibrering. Gjør en testskjøt etterpå. 
 6. Under skjøting: Pass på at fibrene er rene. Noter mest mulig om hvordan skjøtemaskinen oppfører seg: Linjeres fiberen riktig? Ser lysbuen uvanlig ut?
  Krymping av skjøtehylse: noter hylsetype (45mmS/60mmS), temperatur og herdetid. 
 7. Fungerer kommunikasjonen mellom maskin og kutter normalt?

Kutter: 

 1. CT-50: Er programvaren oppgradert (Oppdatering av programvare
 2. Er putene rene? (Vedlikehold)
 3. Trengs det ny kutteskive? (Roter bladets posisjon / Bytting av blad)

 


BRUKERMANUALER:


FEILMELDINGER 90S/90S+:

Mulig årsak:

 • Kuttlengden (250µm delen) er for lang.
 • Støv eller møkk på linsen

Forslag til løsning:

 • Sjekk kuttlengden.
 • Utfør [Støvsjekk]. Rengjør linsene.

Mulig årsak:

 • Støv eller møkk på linsen.

Forslag til løsning:

 • Sjekk kuttlengden.
 • Utfør [Støvsjekk]. Rengjør linsene.

Mulig årsak:

 • Støv eller møkk på fiberen.
 • Støv eller møkk på linsen.
 • [Rensetid] er for kort eller “AV”.
 • Skjøter fiber med lite distinkt kjerne i SM eller DS modus.
 • [Opplinjering] er satt til “Kjerne” når man skjøter fiber med lite distinkt kjerne i andre skjøtemodi.
 • [Fokus] er satt feil når andre skjøtemodi brukes.

Forslag til løsning:

 • Klargjør fiberen på nytt (stripp, rengjør og kutt).
 • Utfør [Støvsjekk]. Rengjør linsen hvis støv eller møkk forekommer.
 • Sett [Rensetid] til “150ms.” Når karbonbelagt fiber skjøtes, sett til “200ms.”
 • Bruk MM modus for å skjøte fiber med lite distinkt kjerne (f.eks. MM fiber).
 • Sett [Opplinjering] til “Kappe” for å skjøte fiber med lite distinkt kjerne (f.eks. MM fiber).
 • Sett [Fokus] til “Kant” for å skjøte fiber med lite distinkt kjerne (f.eks. MM fiber). For å skjøte fiber med distinkt kjerne, bør “Auto” eller korrekt fokusverdi brukes.

Mulig årsak:

 • Fiberen ligger ikke riktig i bunnen av v-sporet. Fiberen blir ikke liggende i kameraets bildefelt.
 • Kuttlengden (250µm delen) er for kort.

Forslag til løsning:

 • Trykk RESET knappen, og legg fiberen riktig i bunnen av v-sporet.
 • Sjekk kuttlengden.

Mulig årsak:

 • Strekk (taper) fart eller tid er for høy.

Forslag til løsning:

 • Endre strekk parameterne i skjøteprogrammet
 • Forekommer kun når motor kjøres manuelt

Mulig årsak:

 • Fiberen ligger ikke riktig i bunnen av v-sporet. Fiberen er for mye offset og ligger utenfor utslagsområdet til XY motorene.

Forslag til løsning:

 • Trykk RESET knappen og legg fiberen riktig i bunnen av v-sporet.

Mulig årsak:

 • Fiberen ligger ikke riktig i bunnen av v-sporet. Fiberen er utenfor fokusområdet.
 • Støv eller møkk på fiberen fører til fokusproblemer.
 • Støv eller møkk på linsen.

Forslag til løsning:

 • Trykk RESET knappen og legg fiberen riktig i bunnen av v-sporet.
 • Klargjør fiberen på nytt (stripp, rengjør og kutt).
 • Utfør [Støvsjekk]. Rengjør linsen.

Mulig årsak:

 • Kan ikke starte skjøteprosessen når vind-dekselet er åpent.

Forslag til løsning:

 • Maskinen starter skjøteprosessen automatisk etter at vind-dekselet blir lukket.

Mulig årsak:

 • Vind-dekselet ble åpnet under skjøteprosessen.

Forslag til løsning:

 • Trykk RESET knappen etter at vinddekselet er lukket.

Mulig årsak:

 • Støv eller partikler på fiberen.
 • Venstre og høyre fibertype er forskjellig.
 • Skjøter ikke-standard fiber

Forslag til løsning:

 • Klargjør fiberen på nytt (stripp, rengjør og kutt). Velg passende skjøteprogram.

Mulig årsak:
Sveisestrømmen for høy til at lysbuejustering kan utføres.
Sveisestrømmen for lav til at lysbuejustering kan utføres.
Sveisestrømmens posisjon for langt tilhøyre/venstre for at lysbuejusteringkan utføres.

Forslag til løsning:

 • Bytt elektrodene ved å bruke [Bytt elektroder] fra menyen. Følg anvisningen maskinen gir videre (evt. les avsnittet ”Bytte av elektroder” i denne manualen).
 • Kontakt Foss AS dersom nye elektroder ikke løser problemet

Mulig årsak:

 • Fiberen presses ikke nok mothverandre under skjøt.
 • Forsveisstrøm og tid er for høy.

Forslag til løsning:

 • Utfør [Motorkalibrering]. Hvis andre skjøteprogrammer benyttes, sjekk [Overlapp] parameteren i skjøteprogrammet
 • Sjekk [Forsveisstrøm] og [Forsveistid] parametrene i skjøteprogrammet.

Mulig årsak:

 • Fiberen ligger ikke riktig i bunn av V-sporet.

Forslag til løsning:

 • Trykk RESET knappen og legg fiberen H-Feil fiberposisjon riktig i bunnen av V-sporet.

Mulig årsak:

 • Ingen lysbue forekommer.

Forslag til løsning:

 • Forsikre at elektrodene sitter riktig.
 • Bytt elektroder.
 • Kontakt Foss AS

Mulig årsak:
Dårlig endefasong.

Forslag til løsning:
Kontroller fiberkutteren. Roter kutteskiven til en ny posisjon hvis den er slitt.

Mulig årsak:
[Max. kuttvinkel] er for lav

Forslag til løsning:
Øk [Max. kuttvinkel] til en passende grense.

Mulig årsak:
Støv eller møkk i v-sporet eller påV-sporsklemmer.

Forslag til løsning:
Rengjør v-sporet og v-sporsklemmene, og legg i fiberen på nytt. Hvis feilen oppstår igjen, stripp, rengjør og kutt fiberen på nytt.

Mulig årsak:
Dårlig endefasong.

Forslag til løsning:
Kontroller fiberkutteren. Roter kutteskiven til en ny posisjon hvis den er slitt.

Mulig årsak:
Dårlig endefasong.

Forslag til løsning:
Kontroller fiberkutteren. Roter kutteskiven til en ny posisjon hvis den er slitt.

Mulig årsak:
Sveising utsatt/forsinket.

Forslag til løsning:

 • Forsikre at elektrodene sitter riktig.
 • Utfør [Stabiliser Elektroder].
 • Bytt elektrodene.

Mulig årsak:
For lite sveisestrøm.

Forslag til løsning:
Kalibrer sveisestrømmen ved å utføre [Juster lysbue].

Mulig årsak:
Forsveisestrøm eller tid er satt for høyt.

Forslag til løsning:
Hvis andre skjøteprogrammer benyttes, endre eller nullstill [Forsveisstrøm] eller [Forsveistid]. For AUTO og FAST skjøteprogrammer, er forsveis satt til en fast verdi og kan ikke endres.

Mulig årsak:
[Overlapp] satt for lavt.

Forslag til løsning:

 • Hvis andre skjøteprogrammer benyttes, endre eller nullstill [Overlapp]. For AUTO og FAST skjøteprogrammer, er overlapp satt til en fast verdi og kan ikke endres.
 • Utfør [Motorkalibrering].

Mulig årsak:
[Overlapp] satt for høyt.

Forslag til løsning:

 • Hvis andre skjøteprogrammer benyttes, endre eller nullstill [Overlapp]. For AUTO og FAST skjøteprogrammer, er overlapp satt til en fast verdi og kan ikke endres.
 • Utfør [Motorkalibrering].

Mulig årsak:
For mye fiberstrekk.

Forslag til løsning:
Hvis “taper skjøt”-funksjonen benyttes, kan meldingen dukke opp hvis fiberen er strukket for mye.

Mulig årsak:
Dårlig endefasong.

Forslag til løsning:
Kontroller fiberkutteren. Roter kutteskiven til en ny posisjon hvis den er slitt.

Mulig årsak:
Forsveisestrøm eller tid er for lav.

Forslag til løsning:
Hvis andre skjøteprogrammer benyttes, endre eller nullstill [Forsveisestrøm] eller [Forsveisetid]. For AUTO og FAST skjøteprogrammer, er forsveis satt til en fast verdi og kan ikke endres.

Mulig årsak:
Dårlig endefasong.

Forslag til løsning:
Kontroller fiberkutteren. Roter kutteskiven til en ny posisjon hvis den er slitt.

Mulig årsak:
[Rensetid] er for lav eller “AV”.

Forslag til løsning:
Støv forekommer fortsatt etter at fiberen er renset eller etter rensetiden. Rens hele fiberen eller øk [Rensetid].

Mulig årsak:
Fiberen er ikke tilstrekkelig renset.

Forslag til løsning:

 • Støv eller møkk på fiberen resulterer i høye skjøtetap og lav strekkstyrke.
 • Rengjør fiberen tilstrekkelig.
 • Ikke rengjør fiberen etter at den er kuttet for å unngå støv på tuppen.
 • Unngå at fiberens tupp treffer noe som helst.

Mulig årsak:
Dårlig endefasong.

Forslag til løsning:

 • Kontroller fiberkutteren. Roter kutteskiven til en ny posisjon hvis den er slitt.
 • Kontroller [Max. kuttvinkel]. 2.0° eller lavere er anbefalt.

Mulig årsak:
Støv eller møkk i V-sporet eller på V-sporsklemmer.

Forslag til løsning:
Støv eller møkk i v-sporet eller V-sporsklemmene fører til dårligfiberbevegelse under fiberoverlapping. Rengjør de periodisk.

Mulig årsak:
Støv eller møkk på linsen.

Forslag til løsning:
Utfør [Støvsjekk]. Rengjør linsene hvis det er støv eller møkk.

Mulig årsak:
Elektroder i dårlig forfatning.

Forslag til løsning:
Bytt elektrodene hvis de ser slitte ut(spissen er rund), møkkete eller bøyd.

Mulig årsak:
For lite sveisestrøm.

Forslag til løsning:
Kalibrer sveisestrømmen ved å utføre [Juster lysbue].

Mulig årsak:
Feil skjøteprogram.

Forslag til løsning:
Velg et passende skjøteprogram.

Mulig årsak:
[Maks. tap] er for lav.

Forslag til løsning:
Øk [Maks. tap] til en passende grense.

Mulig årsak:
Ikke tilfredsstillende sveiseparametere satt i andre skjøteprogrammer.

Forslag til løsning:
Kontroller at sveiseparametrene er tilfredsstillende satt.

Mulig årsak:
Ikke tilfredsstillende estimeringsparametere satt i andre skjøteprogrammer..

Forslag til løsning:

 • Kontroller at estimeringsparameterne er tilfredsstillende satt for å estimere tapet.
 • ”MFD forskjell”-funksjonen virker ikke for enkelte spesialfibre. I slike tilfeller sett [MFD forskjell] til “AV”.

Mulig årsak:
Støv eller møkk på optikken.

Forslag til løsning:

 • Rengjør linsene.
 • Kontakt Foss AS hvis dette ikke hjelper.

Mulig årsak:
Kan ikke åpne eller lukke dekselet.

Forslag til løsning:

 • Sjekk at fiberklemmene er lukket.
 • Sjekk at det ikke er noe som hindrer dekselets bevegelse.
 • Sjekk at fiberklemmer eller fiberholdere er ordentlig satt på plass.
Min side