Skip to main content
Til toppen

Forklaringer av ord og begreper innen fiberoptikk.
 

Kabelen har en kjerne laget av rent glass eller plast. Denne kjernen kan være fra flere millimeter i diameter til en brøkdel av et hårstrås tykkelse. Disse kablene brukes ofte i forbindelse med telekommunikasjon. De har lite demping, hvis man sammenligner med kabler av kobber.

I en singelmodus fiber er kjernen gjort så liten at kun en lysstråle kan eksistere. 
Pulsutvidelsen (modusdispersjonen) som ga lave båndbredder på multimodus fiber er ubetydelig. En singelmodus fiber kan derfor overføre høye datahastigheter over lange avstander.

Singelmodus fiber, 9/125µm

I en multimodus fiber kan flere lysstråler (modi) eksistere. Dette har en negativ konsekvens ved at fiberens båndbredde begrenses. Dette kalles modusdispersjon (pulsutvidelse).

Multimodus fiber, 62.5/125µm

Bølgelengde er avstanden mellom to bølger i en gitt periode. Bølgelengden angis ofte med den greske bokstaven lambda, λ.

Bølgelengdemultipleksing forkortes WDM etter engelsk Wavelength-division multiplexing og er en teknologi innen fiberoptisk kommunikasjon som sender flere signaler inn på en enkelt fiber.

Vi deler WDM inn i tre hovedtyper, WDM, CWDM og DWDM som alle gjør at kapasiteten på fiberen øker.

Body Text

Kabler som er klargjort for montasje i fiberpanel eller veggbokser.

Brukes når kabelen ikke skal avsluttes i et panel, men kobles direkte inn i for eksempel en switch.

Fiberhaler brukes primært til å terminere en kabel ved bruk av sveiseskjøting.

Brukes til oppkopling av elektronikk samt krysskopling i ODF.

Hus beregnet på tekniske installasjoner utendørs.

Boks/beholder som beskytter fibrene mot omgivelsene.

Definerer et sett av kvalitetskrav til en optisk kontakts endeflate, den er utviklet for å sikre tilfredsstillende innskuddstap og reflektert effekt. Brukes som en referanse mellom leverandør og kunde på ulike nivåer i brukerkjeden og for nøyaktig testing av komponenter og optiske linker.

Teknologi som brukes i lokalnett (LAN) (standarden IEEE 802.3). Nettverk som bruker ethernettekonologi kan bestå både av koaksialkabler, fiberoptiske kabler, eller være trådløse, såkalte WLAN.

Gjør det mulig å koble sammen flere Ethernet-linjer før de samlet konverteres til et optisk signal.

 

Lenker
Min side