Skip to main content
Til toppen

SKJØTEBOKSER FOR FIBEROPTISKE KABLER - FIST-MSC serien

Tidligere ble selve skjøtingen av den optiske fiberen ansett som problematisk. Utviklingen av skjøtemaskiner har gjort denne delen av jobben både enkel og billig. Fokus er nå på skjøteboksen, den kapslingen som skal beskytte dine skjøter– i tiår etter tiår.

I mer enn 30 år har FIST skjøtebokser vært benyttet i det fiberoptiske nettet, spesielt sammen med matekabler og distribusjonskabler. Den nye FIST-MSC skal ivareta ny teknologi, endringer i nettverkstopologi og nye kabeltyper. Spesiell vekt er lagt på den økende bruken av mikrokabler og blåsefiber i mikrorør.

FIST-MSC (Modular Splice Closure) har en base med plass til 8 utbyttbare kaldforseglinger der antall kabelinnganger defineres av gitt kabeldiameter. For de minste kablene med diameter fra 0 til 5 mm, vil skjøteboksen ha et potensiale for 64 kabelinnganger. Utvalget av kaldforseglinger dekker kabler med diameter fra 0 til 27 mm.

Skjøteboks FIST-MSC serien

Modulær Gel-basert skjøteboks for alle segmenter i nettet, spesielt for mikrokabler og mikrorør.
 

  • Kapslingsgrad IP68
  • 3 ulike størrelser, C8, D8 og E8
  • Universell og fleksibel
  • For kabler med diameter fra 1-27 mm
  • Enkel og transientfri tilgang til fibre
  • Optimalisert for blåsing i mikrorør
  • Bunn med 8 utbyttbare kaldforseglinger
  • For bruk i kabelkummer, nodehytter og luftspenn
  • Benytter FIST-SOSA kassetter
  • Kan bygges ut med inntil 1248 skjøter

 Varenummer    Navnestreng  Beskrivelse  Kapasitet    Størrelse
 760242623  FIST-MSC-C8-N  Skjøteboks, FIST-MSC-C8, 12/480  480  772xØ291  
 760242625  FIST-MSC-D8-N    Skjøteboks, FIST-MSC-D8, 12/864  864 850xØ291
 760242627  FIST-MSC-E8-N  Skjøteboks, FIST-MSC-E8, 12/1248    1248 960xØ291

Oppgitte kapasiteter er basert på skjøting av 250 μm primærbelagt fiber. Ved skjøting av 900 μm sekundærbelagt fiber vil kapasiteten synke. Oppgitte størrelser er med trigger og låsering.

Maksimal skjøtekapasitet i FIST-MSC serien er 1248 skjøter. Dette oppnås ved å bestykke den største boksen med 52 stk. SLE-kassetter på hver side av skjøteboksens tårn. Hver kassett har en kapasitet på 12 skjøter, 2x52x12.

Kassetter til FIST-MSC serien skjøtebokser


Skjøteboksene bruker skjøtekassetter i FIST-SOSA2 serien. Disse finnes som Slim Element (SLE), Single Circuit (SC) Single Element (SE) og Mass Storage (MS). Kassettene har ulik høyde der referansen er 1. En SC-kassett har samme kapasitet som en SLE (12 skjøter), men er dobbel så høy. Oppgitte kapasiteten gjelder for skjøting av 250 μm primærbelagt fiber.
 

 Varenummer    Navnestreng  Beskrivelse  Høydeenheter   
 kassett  
 Kapasitet   
 kassett  
 CU5583-000       FIST-SOSA2-4SLE-S       Kassett, Slim Element S, 4 pkn         1  12
 CU5584-000  FIST-SOSA2-8SLE-S  Kassett, Slim Element S, 8 pkn  1  12
 017242-000  FIST-SOSA2-4SC-S  Kassett, Single Circuit, 4 pkn  1  4
 377602-000  FIST-SOSA2-8SC-S  Kassett, Single Circuit, 8 pkn  1  4
 488880-000  FIST-SOSA2-2SE-S  Kassett, Single Element, 2 pkn  2  12
 536788-000  FIST-SOSA2-4SE-S  Kassett, Single Element, 4 pkn  2  12
 CC8950-000  FIST-SOSA2-2MS-S  Kassett, Mass Storage, 2 pkn  3  24
 Skjøteboks  C8  D8  E8
 Antall skjøter med SLE-kassett                480            864            1248     
 Antall skjøter med SE-kassett  240  432  624
 Antall skjøter med SC-kassett  160  288  416
 Antall skjøter med MS-kassett  288  576  816


Tabellen over viser skjøtekapasiteten til de 3 skjøteboksene FIST-MSC-C8, FIST-MSC-D8 og FIST-MSC-E8 ved ulike valg av skjøte-kassetter. Størst kapasitet fås ved å bestykke E8 med 104 stk. SLE-kassetter, 52 på hver side av tårnet.

Kaldforseglinger til FIST-MSC serien

FIST-MSC serien benytter gel-baserte kaldforseglinger med flere utganger. Antall utganger i hver kaldforsegling gis av diameteren på kabelen som benyttes. Skjøteboksen er delt inn i 8 segmenter der hvert segment har plass til 1 kaldforsegling. Segmenter som ikke benyttes tettes med en dummy. Tabellen under viser hvor mange innganger som er tilgjengelige for en gitt kabeldiameter.

Kaldforsegling, MSC, 8xØ1-5 mm

760242582
Kaldforsegling, MSC, 4xØ4-11 mm

760242581
Kaldforsegling, MSC, 3xØ6-14 mm

760242583
Kaldforsegling, MSC, 2xØ13-19 mm

760242585
Kaldforsegling, MSC, 2xØ18-22 mm

760242584
Kaldforsegling, MSC, 1xØ21-27 mm

760242586
 Varenummer    Navnestreng  Beskrivelse  Antall kabler     Kabel-diameter  
 760242586  MSC-SKG1-21/27           Kaldforsegling, MSC, 1xØ21-27 mm               1  21-27 mm     
 760242585  MSC-SKG2-13/19  Kaldforsegling, MSC, 2xØ13-19 mm  2  13-19 mm
 760242584  MSC-SKG2-18/22  Kaldforsegling, MSC, 2xØ18-22 mm  2  18-22 mm
 760242583  MSC-SKG3-6/14  Kaldforsegling, MSC, 3xØ6-14 mm 3  6-14 mm
 760242581  MSC-SKG4-4/7-11  Kaldforsegling, MSC, 4xØ4-11 mm 4  4-11 mm
 760242582  MSC-SKG8-1/5  Kaldforsegling, MSC, 8xØ1-5 mm  8  1-5 mm
 760242580  MSC-SKG-DUMMY    Kaldforsegling, dummy    

Strekkavlastere til FIST-MSC serien


For å kunne gi en tilfredsstillende forankring av de aktuelle kablene tilbys 5 ulike strekkavlastere. Kaldforseglinger og strekkavlastere hører sammen som vist i tabellen under.

Strekkavlaster, MSC, liten

Strekkavlaster til TENIO for kabler med diameter opp til 6 mm.

CW8095-001
Strekkavlaster, MSC, stor

Strekkavlaster til TENIO for kabler med diameter fra opp til 18 mm.

CW8094-002
Strekkavlaster, MSC, gigant

760242591
Strekkavlaster, MSC, brakett 8 kabler

760242593
Strekkavlaster, MSC, brakett 3 kabler

760242594

Holder for strekkavlaster, følger med strekkavlasteren.

 Varenummer    Navnestreng    Beskrivelse  Passer sammen med kaldforsegling  
 760244932  CTU-S  Strekkavlaster, MSC, liten  8xØ1-5 og 4xØ4-11 mm
 760244933  CTU-L  Strekkavlaster, MSC, stor  3xØ6-14 mm
 760244934  CTU-G  Strekkavlaster, MSC, gigant  2xØ13-19, 2xØ18-22 og 1xØ21-27 mm                      
 760242593  CTU-BRKT-1  Strekkavlaster, MSC, brakett 8 kabler             8xØ1-5 og 4xØ4-11 mm
 760242594  CTU-BRKT-2               Strekkavlaster, MSC, brakett 3 kabler                 3xØ6-14, 2xØ13-19 og 2xØ18-22 mm

FIST-MSC serien og mikrorør

FIST-MSC serien er spesielt godt egnet for bruk sammen med mikrorør. Det tilbys en ekstern brakett som kan brukes til innfesting av kabler før de ledes inn i kaldforseglingen. Den samme braketten kan brukes sammen med et sett holdere for forankring av mikrorør. Det leveres 3 varianter av dette settet; for 7, 10 og 12 mm rør.

 

 Varenummer    Beskrivelse  Kommentar
 760242597  Brakett, kabelinnføring, FIST MSC  
 760242599  Strekkavlaster MSC, 4 mikrorør, 7 mm  Inneholder 1 plastbrakett og 4 krympehylser, 7 mm
 760242600  Strekkavlaster MSC, 4 mikrorør, 10 mm  Inneholder 1 plastbrakett og 4 krympehylser, 10 mm
 760242601  Strekkavlaster MSC, 3 mikrorør, 12 mm                   Inneholder 1 plastbrakett og 3 krympehylser, 12 mm                    

 

Kveilerammer til FIST-MSC serien skjøtebokser

En universal kveileramme passer til de 3 variantene av skjøteboksen. Denne er justerbar i høyde for best mulig tilpasning og har en kapasitet på minimum 10 m fra hver side for kabler med diameter opp til 15 mm. Kveilerammen kan monteres på vegg og stolpe. Ved montering på stolpe benyttes det et mastefeste.

 Varenummer    Beskrivelse  Kommentar
 402771  Kveileramme, universal  Passer til alle skjøteboksene i FIST-MSC serien
 2857981-2  Mastefeste, tremast, kompositt, 2 stk    Passer til alle skjøteboksene i FIST-MSC serien  

Verktøy og tilbehør

For å lette arbeidet under installasjon leveres en arbeidsjigg som skjøteboksen festes til. Denne består av en påbyggingssats til arbeidsjiggen for FOSC-400 serien skjøteboksen. Man trenger kun å kjøpe påbyggingssatsen hvis man allerede har jiggen for FOSC-400.

Arbeidsjigg, FIST-MSC, påbyggingssats

500441
Arbeidsjigg, FOSC-400-serien

110770-000
Tørkemiddel, silikagel, 75 g

Tørkemiddel av silisiumdioksid, ofte kalt silikagel for absorbering av fuktighet.

002746-000
O-ring, FIST-GCO2-Bx/FIST-MSC/FOSC-400D5

646036-000
Låsering, FIST-GCO2-Bx/FIST-MSC/FOSC-400D5

150064-000
Lenker
Min side