Skip to main content
Til toppen

 

Profesjonell administrasjon av bølgelengder


CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) er en metode for å kunne sende opp til 18 signaler over 1 fiber. Dette gjøres ved at hvert signal allokeres til en bølgelengde (farge). På sendersiden kombineres de 18 fargene i et filter og sendes ut på 1 fiber. På mottakerside separeres de i et tilsvarende filter. Dette kalles bølgelengdemultipleksing. Metoden er en pålitelig og billig måte å øke kapasiteten i eksisterende fiber infrastruktur på.

CWDM produkter:

Et CWDM-system leveres normalt som et rent punkt til punkt muks/demuks-system der det benyttes 2 fiber, en for Tx og en for Rx.I slike tilfeller vil CWDM-modulene være identiske på begge sider. Hvis man ønsker å kjøre full dupleks over 1 fiber må man benytte ulike bølgelengder for Tx og Rx, og modulene vil bli ulike.

I et CWDM-system kan man også ta ut en bølgelengde på et ønsket punkt på fiberstrekningen (drop) og legge inn en ny bølgelengde i punktet (add). Filteret som brukes til dette betegnes ofte som en OADM (Optical Add Drop Module).

Foss Fiberoptikk tilbyr passive filtre til dette (bruker ikke strøm). En annen fordel er at de er helt uavhengig av protokoll og hastighet. I tillegg tilbyr vi elektronikk for sender og mottaker (SFP) og instrumenter til hjelp ved installasjon og test/feilsøking.

 

I vår brosjyre om CWDM kan du lese mer om CWDM generelt, samt få en oversikt over noen av våre produkter.

Lenker
Min side