Skip to main content
Til toppen

 


 

 

 


xWDM

 

FIBERENS BØLGELENGDEOMRÅDE
WDM, Wavelength division multiplexing, er teknologien som
muliggjør å sende flere parallelle signaler inn på en og samme fiber.

Ved hjelp av passive filter deles lyset gjennom fiberen inn i definerte bølgelengdeområder, også kalt kanaler. Flere bølgelengder filtreres inn på fiberen, dermed navnet bølgelengdemultipleksing. På denne måten kan man øke kapasiteten på eksisterende fiberlinjer betydelig.

WDM deles inn i CoarseWDM og DenseWDM, CWDM og DWDM, som gjenspeiler inndelingen av bølgelengdeområdet.

 

 

 

 

 


 

 


 


 

 

 

 

CWDM

Her kan fiberens bølgelengdeområde deles inn i opptil 18 kanaler. CWDM gjøres vanligvis over et tofiber system hvor maksimalt 18 kanaler kan utnyttes. Det brukes da dobbelt sett med filter og to fiber for signaler hver vei.

CWDM teknologien kan også utnyttes over en fiber. Da benytter man annenhver kanal i CWDM som Tx og Rx, og utnytter at CWDM SFPer sender (Tx) på spesifikk bølgelengde, men mottar (Rx) alle bølgelengder. Man kan da utnytte 9 kanaler med standard CWDM SFPer.

 

DWDM

Passiv DWDM, dense wavelength division multiplexing, benytter seg av samme teknologi som CWDM, men her kan man enkelt bygge ut med enda flere kanaler på et fiberpar. 40 og 80 kanals systemer over to fiber er vanlig. DWDM kan også brukes til å utvide en CWDM kanal med 8 eller 16 DWDM kanaler. På denne måten kan man utvide mens man vokser eller bygge stort fra start.

Aktiv DWDM benytter seg av samme byggeklosser som passiv, men her tillegges også muligheten for forsterkere og transpondere. Gjennom våre kjente samarbeidspartnere kan vi tilby aktive DWDM løsninger spesialtilpasset deres behov.

 

 

OADM (OPTICAL ADD-DROP MULTIPLEXER)

Optical add drop mulitplexing, eller OADM, er et supplement til CWDM. I bildeeksempelet over er CWDM vist som et punkt til punkt system. Med OADM kan man ta ut og/eller legge til bølgelengder på fiberlinjen, og på denne måten kan man tilpasse sitt WDM system med å ta ut eller legge til bølgelengder over en strekning.

Alle våre OADM produkter kan leveres klar til bruk i samme løsninger som for CWDM; FPM panel (1U/3U), FP Pro panel (1U), DIN boks, BUDI veggboks, FOSC skjøtebokser.

 

SPLITTERS

Vi leverer splittere til mange forskjellige formål. Du finner Plug and Play løsninger ferdig montert i panel og modulære bokser. Til FOSC og FIST serien leverer vi splittere ferdig montert i kassetter.

SYSTEMBES KRIVELSE
En passiv splitter fordeler det optiske signalet ut på flere fiber uten å påvirke bølgelengden. Signalet kan sendes begge veier gjennom splitteren (typisk for PON) og kan dermed også brukes til å kombinere signal inn på en fiber. For å kunne brukes til kombinering må signalene ha forskjellig bølgelengde eller sende på forskjellig tidspunkt (TDM - Time Division Multiplexing) ) slik at de ikke forstyrrer hverandre.

 

 

Lenker
Min side