Skip to main content
Til toppen

 


 

 

 

PRETERMINERT KABEL FOR INDUSTRI OG OFFSHORE

Disse kablene brukes der standard snorer er for skjøre og hvor spleising av fiberhaler kan være umulig.
Nesten alle typer kabler kan brukes som break-out kabler. Kabler med 2-24 fibre er tilgjengelige.

Kabel
Standard kabel kan bli brukt som preterminert kabel.

I enden av kabelen er det montert en manifold som forgrener fibrene på en kontrollert måte (Fan-Out). Hver fiber beskyttes individuelt med en 3.0 mm strømpe. Kabler med forskjellige egenskaper kan leveres, AXAI, AXXI, AICI, QFCI og feltkabel.

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 


 

 

 

Beskyttelse av kontaktene 
ved montering

Som opsjon kan enden med kontakter beskyttes med et fleksibelt rør. Dette finnes i to varianter:

Beskyttelse kabelende (med eller uten trekkestrømpe):
Denne består av et enkelt fleksibelt rør som er ment som transportsikring/trekkebeskyttelse under installasjon og som så fjernes helt etter bruk. Utenpå dette røret kan det monteres en trekkestrømpe til forankring av trekkfjær hvis kabelen skal trekkes gjennom rør.

Beskyttelse kabelende, avtagbar:
Her kan beskyttelsen tas av og settes på igjen, den egner seg derfor der kabelen skal flyttes flere ganger. Ulempen kan være at festet til beskyttelsen ikke kan fjernes fra kabelen. 

 

2-fibre

 

 

4-fibre

 

 

8– to 24-fibre

 

 

 

 

 

Lenker
Min side