Til toppen

ISO 14001 SERTIFISERT

Foss er sertifisert etter både ISO 9001 og standarden for miljøledelse ISO 14001. Vi skal produsere våre produkter med bærekraftig og miljøvennlig drift. Vi har forpliktet oss til å ha oversikt over våre aktiviteter som gir et økologisk fotavtrykk, og at vi kontinuerlig forbedrer vår miljøprestasjon. Dette krever systemer for dokumentasjon og kontroll av forhold som påvirker miljøet rundt oss.

Hva er ISO 14001?

ISO 14001 er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer. Den brukes over hele verden. Utformingen av ISO 14001 gjør at den kan brukes på det fullstendige området av forretningssektorer, omfang og aktiviteter. Den gir et rammeverk som en organisasjon kan bruke til å levere miljøytelsesforbedringer i linje med forpliktelsene i henhold til sine miljøretningslinjer.
 

ISO 14001 spesifiserer kravene til en organisasjon for å proaktivt identifisere og forstå miljøaspektene til dets aktiviteter, produkter og tjenester og tilknyttede miljøpåvirkninger.

  • Den hjelper organisasjoner til å opprette miljøretningslinjer og målsetninger og forstå hvordan betydelige aspekter kan administreres, implementere nødvendige kontroller og sette klare mål for å forbedre miljøytelsen.
  • Den gjør at en organisasjon kan administrere forpliktelsen til å overholde gjeldende lovbestemte krav og andre interessentforpliktelser, samt å regelmessig kontrollere samsvarsstatusen. Dette gjør det mulig med en kontinuerlig forbedring av administrasjonssystemet for å forbedre miljøytelsen.

 

ISO 14001 er designet til å være kompatibel og harmonisert med andre anerkjente administrasjonssystemstandarder, inkludert ISO 9001. Den er derfor ideelt for integrering i eksisterende administrasjonssystemer og prosesser.