Til toppen

 

Fiberoptiske kabler og snorer pakkes i Bio-plast


Foss Fiberoptikk har et sterkt engasjement for miljøet og bærekraftige løsninger. Et av områdene vi jobber med kontinuerlig, er å forbedre emballeringen av produktene vi selger.  

Derfor er vi veldig glade for at Foss nå går over til Bio-plast på ALLE våre produkter. For å være sikker på at vi har fått en av de mest miljøvennlige Bio-plast typene på markedet i dag, har vi valgt en som oppfyller den europeiske normen EN13432 og er sertifisert hos DIN CERTCO i Tyskland.

 

Biologisk komposterbart avfall

Kompostering er en prosess som går ut på å bryte ned organisk avfall ved hjelp av mikrobiell oppløsning, med kompost som resultat. Det betyr at det kan gjenvinnes i en komposteringsprosess.

For at et produkt skal kunne klassifiseres som komposterbart, må produktet oppfylle alle kravene i den europeiske normen EN13432 og/eller den amerikanske standarden ASTM D6400. 

Foss Fiberoptikk har vært på kurs hos Kote Null AS  hvor det ble tatt vannprøver i havet som så ble analysert i mikroskop. Det var interessant, men også skremmende å konstatere at ørsmå fragmenter av plast enkelt kan påvises i mikroskopet. 

Da er det godt å vite at sertifisert bio-nedbrytbar plast IKKE vil ende sitt livsløp som mikroplast i naturen. 

 

Kote Null og Future Camp
Her kan du lese mer om Kote Null og Future Camp sitt arbeid for opprydding i skjærgården og lære om hvordan mikroplast påvirker naturen. Gjennom FutureCamp har arbeidet med mikroplast blitt tatt videre, og utstyr har blitt utviklet for at enda flere skal få muligheten til å hente vannprøver og analysere disse samtidig som man øker kunnskapen rundt marin forsøpling.

Deltakerbevis for Foss As 

 

 

 Komposterbar (DIN CERTCO)

DIN CERTCO er en sertifiseringsorganisasjon basert i Tyskland som arbeider med bl.a. komposterbare produkter av bionedbrytelig materiale. Streng miljøsertifisering på linje med Svanemerket, med sertifiseringsstandarden DIN EN 13432.

Produkter som er merket med denne sertifiseringsstandarden nedbrytes naturlig, og minst 90% av det organiske materiale omdannes til CO2 og opptas av mikroorganismer.

Nedbrytingen av materialet må dessuten ikke ha negative konsekvenser for miljøet med hensyn til plantevekst og lignende.

Sertifiserings dokument.