Skip to main content
Til toppen

Kontorkabling - fiber til skrivebordet

Kommunikasjon over optiske fibre har vært kommersielt tilgjengelig siden 1980-tallet. Fra utbyggingen av et nasjonalt fiberoptisk stamnett har fiberkabelen nå nådd frem til private husholdninger hvor den tilbyr et sant bredbånd. Fiberens suverene egenskaper på en rekke områder har også ført til kontorkabling med fiber helt frem til skrivebordet.

Vi beskriver her et sett av produkter som benyttes i kabling til skrivebordet. De samme produktene benyttes både for multimodus og singelmodus kabling.

 

Hvorfor fiber på kontoret:

 • Lave transmisjonstap, lang overføringslengde
 • Stor båndbredde, stor overføringskapasitet
 • Små dimensjoner, lav vekt
 • Elektrisk isolasjon
 • Immunitet mot elektromagnetisk støy
 • Neglisjerbar krysstale
 • Høy datasikkerhet

PRIVATE NETT

I lokale nettverk (kontorer, skoler, sykehus, industri) benyttes ofte en kombinasjon av multimodus og singelmodus fiber.

Et lokalt nettverk kan deles opp i:

OF - Områdekabling med områdefordeler med grensesnitt mot offentlig nett

BF - Bygningskabling med bygningsfordeler

EF - Etasjekabling med etasjefordeler. Ved bruk av fiber kan etasjefordeler ofte kuttes ut

TU - Terminalutstyr

Vi beskriver her eksempler på tradisjonell bygningskabling med og uten bruk av etasjefordeler samt et eksempel på bruk av MPO-teknologi

TRADISJONELL KABLING
MED BRUK AV ETASJEFORDELER


Flere ulike produkter kan være aktuelle avhengig av størrelsen på bygget og ønsket kapasitet. Kablingen starter i IT-rom der alle stigekablene termineres i et LC-panel. Det benyttes både 1U og 1.5U panel i hvit eller svart design. Panelene leveres ofte med fiberhaler som skjøtes mot stigekabelen, men kan også leveres med preterminert kabel i ønsket lengde.

I IT-rom er det montert et 19” rack som panelene monteres i. Racket leveres med en eller flere vertikale føringsveier. Disse benyttes til ruting av snorer og for lagring av overlengde.

Stigekablene vil normalt være i HD-design (High Density) for kompakt kabling. Disse termineres i hver etasje i en etasjefordeler. En populær etasjefordeler er BUDI-serien. Her skjøtes det om fra stigekabel (for eksempel 48-fiber) til etasjekabel (for eksempel 4-fiber). Etasjen kan da tilby 4 fiber til 12 kontorer.

Som etasjekabel (horisontal kabling) benyttes en innendørs kabel type AXAI. Kablingen avsluttes ved å terminere fibrene i en veggboks med LC-kontakter.

FLEXI RACK

Racket muliggjør enkel og effektiv installasjon og administrasjon av kabler, panel og snorer. Det er produsert i aluminium for lav vekt og er enkelt å montere. Enkel adkomst til baksiden for organisering av innkommende og utgående kabler.

19” rack med 1 fag og 1 vertikalføring:

 • Leveres standard med opptil 4 fag
 • Vertikale føringer for ruting av patchesnorer, med plass til overlengde
 • Tilgjengelig som veggfestet eller frittstående rack
 • Glideskinne for trinnløs høydejustering av panel og annet 19” tilbehør.
 • Rikt utvalg av tilbehør

 

 

Antall varianter er stort. Se eget datablad eller rack produktsider.

VEGGSKAP

I mindre bygg hvor behovet for kapasitet er lavere kan veggskap være et alternativ til Rack. Ved bruk av aluminiumsprofiler får du en unik fleksibilitet. Festeprofilene kan dybdejusteres og tilpasses det enkelte behov. I skapet kan du bruke tilleggsutstyr som føringsringer, radiebegrensere, kabelføringer, strømuttak, hyller etc.

 • 19” Veggskap med 19” flexi profiler
 • Kabelinngang i topp og bunn
 • Passivt ventilerte sideplater

PANEL FP65 OG FP75

Panel i FP PRO-serien er tilgjengelig i høyde 1U (FP65-serien) eller i 1.5U (FP75-serien). De leveres i hvitt eller svart design med kapasitet på inntil 96 LC-kontakter. FP75-serien leveres med uttrekkbar skuff for enkel adkomst til innsiden. Panelene leveres med ønsket antall adaptere, ønsket antall fiberhaler eller ønsket lengde preterminert kabel.

1U panel i FP65-serien 96 LC-kontakter fiberkategori OM3, svart design.

1U panel i FP65-serien 96 LC-kontakter fiberkategori OM3, hvitt design.

1.5U panel i FP75-serien 48 LC-kontakter fiberkategori OM3, m/skuff.

Et stort utvalg av tilbehør sikrer at fiberens transmisjonsegenskaper opprettholdes under installasjon og drift.


1U kabelrenne monteres under panelet for å føre snorene til siden av rack.

0.5U Kabelrenne for føring av snorer til side av rack.

Deksler i aluminium kan brukes både til beskyttelse og til merking. Finnes i flere størrelser.

STIGEKABEL QXAI HD

QXAI HD-serien er godt egnet for innendørs installasjon. Kablene har et kompakt design og tilbyr kabeldiametere på bare 6,6 og 8,5 mm for henholdsvis 48 og 96 fiber.

 • Løs kledning, tørr
 • Flextube fiberrør for enkel stripping, 12 fiber i røret
 • Gul (SM), fiolett (MM OM4), turkis (MM OM3)
 • Tilgjengelig med 24, 48 og 96 fibre
 • LS FRZH (Low smoke, Fire Retardant, Zero Halogen)
 • Brannklasse Dca-s2, d2, a1

ETASJEFORDELER BUDI-X-SP


BUDI-serien veggbokser har kapslingsgrad IP55 og er godt egnet til fiberdistribusjon innendørs og i kontrollerte forhold utendørs. Med sine mange kabelinnganger blir den spesielt egnet som etasjefordeler.

Den leveres i 4 størrelser; BUDI-2S-SP, BUDI-1S-SP, BUDI-S-SP og BUDI-M-SP. Kapasiteten vil avhenge av valgt størrelse og valgt skjøtekassett.

Hvis man velger 4 fibre til hver bruker vil BUDI-1S-SP ha kapasitet til 16 brukere.

 

Bilde: Etasjefordeler BUDI-1S gir en kapasitet på 64 fibre eller 16 brukere med 4 fiber til hver bruker.Bilde: Et stort utvalg av kabelinnganger gjør boksen attraktiv som etasjefordeler. Nye brukere kan legges til uten å forstyrre etablerte brukere.

ETASJEKABEL AXAI

AXAI-serien for kabling fra etasjefordeler til terminalutstyr (TU). Godt egnet for kontorkabling, men brukes også som innføringskabel til noderom/fiberrom over kortere strekk utendørs.

 • Fast kledning, tørr konstruksjon
 • Gul (SM), fiolett (MM OM4), turkis (MM OM3)
 • Tilgjengelig med 4, 8, 12 og 24 fibre
 • LS FRZH
 • Brannklasse Dca-s2, d2, a1

VEGGBOKS LAN

Veggboks LAN for avslutning av etasjekabel. Veggboksen monteres normalt i en kanalboks, men kan også monteres direkte på vegg.


Terminering i veggboksen kan gjøres ved å skjøte inn fiberhaler eller ved å benytte kontakter for montering i felt.


Ved bruk av en kanalboks kan veggboksen monteres på en standard installasjonskanal.


TRADISJONELL KABLING UTEN BRUK AV ETASJEFORDELER
 

I mange tilfeller vi det ikke være behov for en etasjefordeler. Det benyttes da samme kabel fra IT-rom fram til alle kontorene.

Behovet for ulike produkter reduseres og logistikken forenkles.


KONTORKABLING MED PLUG AND PLAY MPO-PRODUKTER

Plassmangel, samt et økende behov for flere fibre helt fram til arbeidsplassen, har resultert i økende interesse for Plug and Play-løsninger. Konfigurasjonen blir som for tradisjonell kabling uten etasjefordeler.

Kablingen starter i IT-rom der alle MPO-kablene termineres i et stativ med LC til MPO-overgang. Kablene trekkes i veggkanaler, datagulv eller himling fram til kontoret der den monteres i en MPO veggboks.

 • 12 eller 24-fiber MPO stamkabler
 • Enkel (I/P) eller dobbel (I/A) kabelkappe
 • Gul (SM), fiolett (MM OM4), turkis (MM OM3)
 • Enkel installasjon uten behov for spesialverktøy

MODULÆRT PANEL

Vårt modulære Plug and Play MPO-system består av en 3U ramme som kan bestykkes med inntil 12 LC- til MPO-moduler. Hver modul inneholder 12 eller 24 fibre, noe som gir en total kapasitet på 288 fiber.

 • 3U ramme med inntil 12 MPO-moduler
 • 12 eller 24 LC-kontakter foran
 • Inntil 2 MPO-uttak bak, 2x12 fiber eller 1x24 fiber
 • Gul (SM), fiolett (MM OM4), turkis (MM OM3)
 • Enkel installasjon uten behov for spesialverktøy


3U ramme med LC til MPO-moduler, front


3U ramme med LC til MPO-moduler og bakplate

STAMKABLER

MPO-kontakter har normalt 12 eller 24 fiber i hver kontakt og kan leveres som både singel- og multimodus. MPO er standardisert for bruk ved 40G og 100G trafikk på multimodus fiber og brukes også generelt for kompakt kabelføring i datahaller.

Kabel klasse I/P
Enkel kappe

Kabel klasse I/A
Dobbel kappe

Stamkabel singelmodus OS2

Stamkabel
multimodus OM3

Stamkabel
multimodus OM4

 • Gul (SM), fiolett (MM OM4), turkis (MM OM3
 • Leveres standard som hunnkjønn, MPOF
 • Kan leveres med kabel med enkel kappe (I/P) eller dobbel (I/A)
 • Ved lengre føringer anbefales kabel med dobbel kappe
 • Gul (SM), fiolett (MM OM4), turkis (MM OM3
 • Leveres standard som hunnkjønn, MPOF
 • Kan leveres med kabel med enkel kappe (I/P) eller dobbel (I/A)
 • Ved lengre føringer anbefales kabel med dobbel kappe

VEGGBOKS MPO

En kompakt veggboks som egner seg for skjøting av opp til 12 fiber, men med kapasitet for 24 fiber ved premonterte løsninger. Boksen er vendbar og har kabelinngang samt plass til to MPO kontakter i topp og bunn.

Kan monteres på DIN-skinne, rett på vegg eller over standard veggboks for skjult anlegg.

 • 12 eller 24 LC-kontakter
 • Inntil 2 MPO-uttak bak
 • Grønn adapter for SM, fiolett for MM OM4, turkis for MM OM3
Lenker
Min side