Skip to main content
Til toppen

SKJØTEBOKSER FOR FIBEROPTISKE KABLER FOSC-400G serien

Tidligere ble selve skjøtingen av den optiske fiberen ansett som problematisk. Det er ikke lenger tilfelle. Utviklingen av skjøtemaskiner har gjort denne delen av jobben både enkel og billig. Fokus er nå på skjøteboksen, den kapslingen som skal beskyte dine skjøter– i tiår etter tiår.
 

Skjøteboksen skal beskytte fibrene mot omgivelsene, om den er installert i luft, i kabelbrønner eller direkte nedgravd. Inni boksen skal det være et system som kontrollerer og sikrer mot kraftig bøy på fibrene. Dette for å unngå effekttap med påfølgende ustabile samband eller bortfall. Skjøteboksen skal ha et system for strekkavlastning av kablene og sist, men ikke minst, skal boksen være enkel å montere og bestå av et fåtall deler. Dette for å holde kostnadene på et minimum.

Vi beskriver her løsninger basert på FOSC-400G serien fra Commscope. Alle disse skjøteboksene baserer seg på forsegling av kabelinnganger ved bruk av kaldforseglinger. Dette gjør skjøteboksene modulære og man kan legge til nye kabler hvis et behov oppstår.

SKJØTEBOKS FOSC-400G serien

 • Plast skjøteboks med kaldforsegling av kabelinnganger
 • Kapslingsgrad IP68
 • Alle kabelinnganger på samme side
 • Enkel lukkemekanisme med o-ring og låsering (ingen skruer)
 • Innføring og lagring av ukuttede fiberrør
 • 1 skjøtekassett er inkludert
 • Installasjonsveiledning er inkludert
 • Slakkbrett for lagring av fiberrør er inkludert med unntak av CX8683-000
 • Anbefalt krympehylse: 45 m
   

 Varenummer   Navnestreng  Beskrivelse  Kapasitet    Størrelse
 CX8681-000  FOSC-400A2G-S24-1-NO08  FOSC-400A2G/24/48  48  420xØ205
 CX8682-000  FOSC-400B2G-S24-1-NO08  FOSC-400B2G/24/144  144  540xØ205  
 CX8683-000  FOSC-400D5/BG-S24-1-NO08    FOSC-400D5G/24/288    288  505xØ290
 CX8684-000  FOSC-400D5G-72-1-NO08  FOSC-400D5G/72/576  576  710xØ290


Oppgitte kapasiteter er basert på skjøting av 250 μm primærbelagt fiber. Ved skjøting av 900 μm sekundærbelagt fiber vil kapasiteten synke. Det leveres ikke noe slakkbrett til CX 8683-000. Lagring av fiberrør i boksen, som for eksempel ved mid span access, kan gjøres som vist på bildet.

KASSETTER TIL FOSC-400G serien

De 3 minste skjøteboksene i serien benytter samme kassett, 032054-000. Denne har plassering av skjøtehylsene langs langsidene. Den største skjøteboksen benytter 263079-000. Denne har plassering av skjøtehylsene i midten av kassetten. Den oppgitte kapasiteten gjelder for skjøting av 250 μm primærbelagt fiber.
 

 Varenummer    Navnestreng  Beskrivelse  Kapasitet  
 032054-000  FOSC-A-TRAY-S24-1    Kassett, FOSC-A-S24-1     24
 263079-000  FOSC-D-TRAY-72-1  Kassett, FOSC-D-72-1  72

 

KALDFORSEGLINGER TIL FOSC-400G serien

FOSC-400G serien benytter kaldforseglinger til tetting av skjøteboksens kabelinnganger. Dette er istedenfor de tradisjonelle krympehylsene. Hver kaldforsegling har et antall kabelinnganger som er avhengig av kablenes diameter. Inntil 16 kabler kan tas inn i hver av de runde kabelinngangene og inntil 2 i den ovale. Hvis ikke alle inngangene benyttes ved første gangs montering, kan de enkelt tas i bruk senere.

Tabellen under viser hvor mange innganger som er tilgjengelige for en gitt kabeldiameter.
 

 Varenummer    Navnestreng  Beskrivelse  Antall kabler    Kabeldiameter  
 CX6532-000  FIST/FOSC-RSKG-1-NO08  Kaldforsegling, 1x10.5-14 mm, BX6, BX8, FX, 400G    1  10,5-14 mm
 CX6533-000  FIST/FOSC-RSKG-2-NO08  Kaldforsegling, 2x7.5-11 mm, BX6, BX8, FX, 400G  2  7,5-11 mm
 CX6534-000  FIST/FOSC-RSKG-3-NO08  Kaldforsegling, 3x6.5-8 mm, BX6, BX8, FX, 400G  3  6,5-8 mm
 CX6535-000  FIST/FOSC-RSKG-4-NO08  Kaldforsegling, 4x4-7 mm, BX6, BX8, FX, 400G  4  4-7 mm
 CX6536-000  FIST/FOSC-RSKG-8-NO08  Kaldforsegling, 8x3-5 mm, BX6, BX8, FX, 400G  8  3-5 mm
 CX6537-000  FIST/FOSC-RSKG-16-NO08    Kaldforsegling, 16x0-3 mm, BX6, BX8, FX, 400G  16  0-3 mm
 CX8716-000  FOSC-OSKG-NO08  Kaldforsegling, oval, 2x6-15 mm, 400G  2  6-15 mm

OPTISKE SPLITTERE I FOSC-400G serien

OCC1P-serien optiske splittere er lagd for montering i felt. De leveres med en holder som klikkes på skjøteboksens kassetter. I den største skjøteboksen benyttes den kassetten som følger med. Til de andre skjøteboksene må det kjøpes en egen splitterkassett. Når man velger en splitter må man kontrollere at den skjøteboksen man ønsker å bruke, har tilstrekkelig skjøtekapasitet og nok kabelinnganger.
 

 Varenummer    Navnestreng  Beskrivelse
 554944-000  OCC1P-10200-NNN-QNQF     Splitter, 1:2, OCC1P, 50/50, 9/125/250, PLC    
 CC9545-000  OCC1P-10400-NNNQNQF  Splitter, 1:4, OCC1P, 9/125/250, PLC
 CC8542-000  OCC1P-10800-NNNQNQF  Splitter, 1:8, OCC1P, 9/125/250, PLC
 CC8544-000  OCC1P-11600-NNNQNQF  Splitter, 1:16, OCC1P, 9/125/250, PLC
 CC8312-000  OCC1P-13200-NNNQNQF  Splitter, 1:32, OCC1P, 9/125/250, PLC
 CC8313-000  OCC1P-16400-NNNQNQF  Splitter, 1:64, OCC1P, 9/125/250, PLC
 263079-000  FOSC-D-TRAY-72-1  Kassett, FOSC-D-72-1
 825194-000  FOSC-A-TRAY-24  Kassett, splitter OCC1x
Splitter, 1:4, OCC1P, 9/125/250, PLC

Optisk splitter med holder for feltmontering i FOSC-400 serien skjøtebokser.

CC9545-000
Kassett, splitter OCC1x

Passer FOSC-400A4/24/48, FOSC-400A8/24/96, FOSC-400A2G/24/48, FOSC-400B2G/24/144, FOSC-400D5G/24/288

825194-000
Kassett, FOSC-D-72-1

Passer til FOSC-400D5/72/576 og FOSC-400D5G/72/576.

263079-000

KVEILERAMMER TIL FOSC-400G serien

Et utvalg av kveilerammer for montering på vegg eller på stolpe, er tillgjengelig. Disse er tilpasset de ulike skjøteboksene og har en kapasitet på minimum 10 m fra hver side for kabler med diameter opp til 15 mm.

Kveilerammene kan monteres på vegg og stolpe, enten direkte eller ved bruk av et mastefeste.

 Varenummer    Beskrivelse  Kommentar
 402771  Kveileramme, universal  Passer til skjøteboksene CX8681-000, CX8682-000, CX8683-000, CX8684-000  
 402871  Kveileramme, D5  Passer til skjøteboksene CX8683-000, CX8684-000
 402671  Kveileramme, B4  Passer til skjøteboksene CX8681-000, CX8682-000, CX8683-000
 402571  Kveileramme, midi  Passer til skjøteboksene CX8681-000
 2857981-2  Mastefeste, tremast, kompositt, 2 stk    Passer til alle kveilerammene unntatt 402571 som har integrert mastefeste

 

Kveileramme, universal

Justerbar kveileramme for FOSC-serien skjøtebokser. Nytt design som gir mindre vindfang og synlighet i stolpene.

402771
Kveileramme, D5

Kveileramme for montasje av skjøteboks

402871
Kveileramme, B4

Kveileramme for montasje av skjøteboks

402671
Kveileramme, midi

402571

VERKTØY OG TILBEHØR

FOSC-400G-serien har potensiale til å håndtere mange småkabler. 2 ulike braketter kan festes til boksens underdel. Disse gjør det enklere å håndtere mange kabler.

For å lette installasjonen leveres en arbeidsjigg som skjøteboksen festes til. Arbeidsjiggen er igjen festet til et stødig underlag. Det kan bli nødvendig å utøre vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner, noe som kan kreve reservedeler som vist under.

Bilde viser Arbeidsjiggen med en FIST-MSC-E8 skjøteboks.

Brakett, kabelinnføring, 400A2G, 400B2G

CY3838-000
Brakett, kabelinnføring, 400D5G

CY3839-000
Arbeidsjigg, FOSC-400-serien

110770-000
Bøybegrenser, inntak fiberrør ovalt hull

525538-000
Kuttesnøre, skjøtebokser

577040-000
O-ring, FOSC-400A4/A8/B4

857356-000
O-ring, FIST-GCO2-Bx/FIST-MSC/FOSC-400D5

646036-000
Låsering, FOSC-400A4/A8/B4

CK4340-000
Låsering, FIST-GCO2-Bx/FIST-MSC/FOSC-400D5

150064-000
Lenker
Min side