Skip to main content
Til toppen


Mulig årsak:
• Kuttlengden (250µm delen) er for lang.
• Støv eller møkk på linsen

Forslag til løsning:
• Sjekk kuttlengden.
• Utfør [Støvsjekk]. Rengjør linsene.


Mulig årsak:
• Støv eller møkk på linsen.

Forslag til løsning:
• Sjekk kuttlengden.
• Utfør [Støvsjekk]. Rengjør linsene.


Mulig årsak:
• Støv eller møkk på fiberen.
• Støv eller møkk på linsen.
• [Rensetid] er for kort eller “AV”.
• Skjøter fiber med lite distinkt kjerne i SM eller DS modus.
• [Opplinjering] er satt til “Kjerne” når man skjøter fiber med lite distinkt kjerne i andre skjøtemodi.
• [Fokus] er satt feil når andre skjøtemodi brukes.

Forslag til løsning:
• Klargjør fiberen på nytt (stripp, rengjør og kutt).
• Utfør [Støvsjekk]. Rengjør linsen hvis støv eller møkk forekommer.
• Sett [Rensetid] til “150ms.” Når karbonbelagt fiber skjøtes, sett til “200ms.”
• Bruk MM modus for å skjøte fiber med lite distinkt kjerne (f.eks. MM fiber).
• Sett [Opplinjering] til “Kappe” for å skjøte fiber med lite distinkt kjerne (f.eks. MM fiber).
• Sett [Fokus] til “Kant” for å skjøte fiber med lite distinkt kjerne (f.eks. MM fiber). For å skjøte fiber med distinkt kjerne, bør “Auto” eller korrekt fokusverdi brukes.


Mulig årsak:
• Fiberen ligger ikke riktig i bunnen av v-sporet. Fiberen blir ikke liggende i kameraets bildefelt.
• Kuttlengden (250µm delen) er for kort.

Forslag til løsning:
• Trykk RESET knappen, og legg fiberen riktig i bunnen av v-sporet.
• Sjekk kuttlengden.


Mulig årsak:
• Strekk (taper) fart eller tid er for høy.

Forslag til løsning:
• Endre strekk parameterne i skjøteprogrammet


• Forekommer kun når motor kjøres manuelt


Mulig årsak:
• Fiberen ligger ikke riktig i bunnen av v-sporet. Fiberen er for mye offset og ligger utenfor utslagsområdet til XY motorene.

Forslag til løsning:
• Trykk RESET knappen og legg fiberen riktig i bunnen av v-sporet.


Mulig årsak:
• Fiberen ligger ikke riktig i bunnen av v-sporet. Fiberen er utenfor fokusområdet.
• Støv eller møkk på fiberen fører til fokusproblemer.
• Støv eller møkk på linsen.

Forslag til løsning:
• Trykk RESET knappen og legg fiberen riktig i bunnen av v-sporet.
• Klargjør fiberen på nytt (stripp, rengjør og kutt).
• Utfør [Støvsjekk]. Rengjør linsen.


Mulig årsak:
• Kan ikke starte skjøteprosessen når vind-dekselet er åpent.

Forslag til løsning:
• Maskinen starter skjøteprosessen automatisk etter at vind-dekselet blir lukket.


Mulig årsak:
• Vind-dekselet ble åpnet under skjøteprosessen.

Forslag til løsning:
• Trykk RESET knappen etter at vinddekselet er lukket.


Mulig årsak:
• Støv eller partikler på fiberen.
• Venstre og høyre fibertype er forskjellig.
• Skjøter ikke-standard fiber

Forslag til løsning:
• Klargjør fiberen på nytt (stripp, rengjør og kutt). Velg passende skjøteprogram.


Mulig årsak:
Sveisestrømmen for høy til at lysbuejustering kan utføres.
Sveisestrømmen for lav til at lysbuejustering kan utføres.
Sveisestrømmens posisjon for langt tilhøyre/venstre for at lysbuejusteringkan utføres.

Forslag til løsning:
• Bytt elektrodene ved å bruke [Bytt elektroder] fra menyen. Følg anvisningen maskinen gir videre (evt. les avsnittet ”Bytte av elektroder” i denne manualen).
• Kontakt Foss AS dersom nye elektroder ikke løser problemet


Mulig årsak:
• Fiberen presses ikke nok mothverandre under skjøt.
• Forsveisstrøm og tid er for høy.

Forslag til løsning:
• Utfør [Motorkalibrering]. Hvis andre skjøteprogrammer benyttes, sjekk [Overlapp] parameteren i skjøteprogrammet
• Sjekk [Forsveisstrøm] og [Forsveistid] parametrene i skjøteprogrammet.


Mulig årsak:
• Fiberen ligger ikke riktig i bunn av V-sporet.

Forslag til løsning:
• Trykk RESET knappen og legg fiberen H-Feil fiberposisjon riktig i bunnen av V-sporet.


Mulig årsak:
• Ingen lysbue forekommer.

Forslag til løsning:
• Forsikre at elektrodene sitter riktig.
• Bytt elektroder.
• Kontakt Foss AS


Mulig årsak:
Dårlig endefasong.
Forslag til løsning:
Kontroller fiberkutteren. Roter kutteskiven til en ny posisjon hvis den er slitt.

Mulig årsak:
[Max. kuttvinkel] er for lav
Forslag til løsning:
Øk [Max. kuttvinkel] til en passende grense.


Mulig årsak:
• Støv eller møkk i v-sporet eller påV-sporsklemmer.
Forslag til løsning:
• Rengjør v-sporet og v-sporsklemmene, og legg i fiberen på nytt. Hvis feilen oppstår igjen, stripp, rengjør og kutt fiberen på nytt.

Mulig årsak:
• Dårlig endefasong.
Forslag til løsning:
• Kontroller fiberkutteren. Roter kutteskiven til en ny posisjon hvis den er slitt.


Mulig årsak:
• Dårlig endefasong.

Forslag til løsning:
• Kontroller fiberkutteren. Roter kutteskiven til en ny posisjon hvis den er slitt.


Mulig årsak:
• Sveising utsatt/forsinket.

Forslag til løsning:
• Forsikre at elektrodene sitter riktig.
• Utfør [Stabiliser Elektroder].
• Bytt elektrodene.


Mulig årsak:
For lite sveisestrøm.
Forslag til løsning:
Kalibrer sveisestrømmen ved å utføre [Juster lysbue].

Mulig årsak:
Forsveisestrøm eller tid er satt for høyt.
Forslag til løsning:
Hvis andre skjøteprogrammer benyttes, endre eller nullstill [Forsveisstrøm] eller [Forsveistid]. For AUTO og FAST skjøteprogrammer, er forsveis satt til en fast verdi og kan ikke endres.

Mulig årsak:
[Overlapp] satt for lavt.
Forslag til løsning:
• Hvis andre skjøteprogrammer benyttes, endre eller nullstill [Overlapp]. For AUTO og FAST skjøteprogrammer, er overlapp satt til en fast verdi og kan ikke endres.
• Utfør [Motorkalibrering].


Mulig årsak:
• [Overlapp] satt for høyt.

Forslag til løsning:
• Hvis andre skjøteprogrammer benyttes, endre eller nullstill [Overlapp]. For AUTO og FAST skjøteprogrammer, er overlapp satt til en fast verdi og kan ikke endres.
• Utfør [Motorkalibrering].


Mulig årsak:
• For mye fiberstrekk.

Forslag til løsning:
• Hvis “taper skjøt”-funksjonen benyttes, kan meldingen dukke opp hvis fiberen er strukket for mye.


Mulig årsak:
Dårlig endefasong.
Forslag til løsning:
Kontroller fiberkutteren. Roter kutteskiven til en ny posisjon hvis den er slitt.

Mulig årsak:
Forsveisestrøm eller tid er for lav.
Forslag til løsning:
Hvis andre skjøteprogrammer benyttes, endre eller nullstill [Forsveisestrøm] eller [Forsveisetid]. For AUTO og FAST skjøteprogrammer, er forsveis satt til en fast verdi og kan ikke endres.


Mulig årsak:
Dårlig endefasong.
Forslag til løsning:
Kontroller fiberkutteren. Roter kutteskiven til en ny posisjon hvis den er slitt.

Mulig årsak:
[Rensetid] er for lav eller “AV”.
Forslag til løsning:
Støv forekommer fortsatt etter at fiberen er renset eller etter rensetiden. Rens hele fiberen eller øk [Rensetid].


Mulig årsak:
Fiberen er ikke tilstrekkelig renset.
Forslag til løsning:
• Støv eller møkk på fiberen resulterer i høye skjøtetap og lav strekkstyrke.
• Rengjør fiberen tilstrekkelig.
• Ikke rengjør fiberen etter at den er kuttet for å unngå støv på tuppen.
• Unngå at fiberens tupp treffer noe som helst.

Mulig årsak:
Dårlig endefasong.
Forslag til løsning:
• Kontroller fiberkutteren. Roter kutteskiven til en ny posisjon hvis den er slitt.
• Kontroller [Max. kuttvinkel]. 2.0° eller lavere er anbefalt.

Mulig årsak:
Støv eller møkk i V-sporet eller på V-sporsklemmer.
Forslag til løsning:
Støv eller møkk i v-sporet eller V-sporsklemmene fører til dårligfiberbevegelse under fiberoverlapping. Rengjør de periodisk.

Mulig årsak:
Støv eller møkk på linsen.
Forslag til løsning:
Utfør [Støvsjekk]. Rengjør linsene hvis det er støv eller møkk.

Mulig årsak:
Elektroder i dårlig forfatning.
Forslag til løsning:
Bytt elektrodene hvis de ser slitte ut(spissen er rund), møkkete eller bøyd.

Mulig årsak:
For lite sveisestrøm.
Forslag til løsning:
Kalibrer sveisestrømmen ved å utføre [Juster lysbue].

Mulig årsak:
Feil skjøteprogram.
Forslag til løsning:
Velg et passende skjøteprogram.

Mulig årsak:
[Maks. tap] er for lav.
Forslag til løsning:
Øk [Maks. tap] til en passende grense.

Mulig årsak:
Ikke tilfredsstillende sveiseparametere satt i andre skjøteprogrammer.
Forslag til løsning:
Kontroller at sveiseparametrene er tilfredsstillende satt.

Mulig årsak:
Ikke tilfredsstillende estimeringsparametere satt i andre skjøteprogrammer..
Forslag til løsning:
• Kontroller at estimeringsparameterne er tilfredsstillende satt for å estimere tapet.
• ”MFD forskjell”-funksjonen virker ikke for enkelte spesialfibre. I slike tilfeller sett [MFD forskjell] til “AV”.


Mulig årsak:
• Støv eller møkk på optikken.

Forslag til løsning:
• Rengjør linsene.
• Kontakt Foss AS hvis dette ikke hjelper.


Mulig årsak:
• Kan ikke åpne eller lukke dekselet.

Forslag til løsning:
• Sjekk at fiberklemmene er lukket.
• Sjekk at det ikke er noe som hindrer dekselets bevegelse.
• Sjekk at fiberklemmer eller fiberholdere er ordentlig satt på plass.

Lenker
Min side