Til toppen

Skjøtebokser


Tidligere ble selve skjøtingen av den optiske fiberen ansett som problematisk. Det er ikke lenger tilfelle. Utviklingen av skjøtemaskiner har gjort denne delen av jobben både enkel og billig. Fokus er nå på skjøteboksen, den kapslingen som skal beskytte dine skjøter– i tiår etter tiår.

Skjøteboksen skal beskytte fibrene mot omgivelsene. Om den er installert i luft, i kabelkummer eller direkte nedgravd. Inni boksen skal det være et system som kontrollerer og sikrer mot kraftige bøy på fibrene. Dette for å unngå effekttap med påfølgende ustabile samband. Og sist, men ikke minst, skal boksen være enkel å montere og bestå av et fåtall deler.